Motionsplatser och motionslokaler

Det finns drygt 260 motionsplatser i Lojo, av vilka staden äger drygt 200. Lohjan Liikuntakeskus Oy betalar hyra för alla motionsplatser till staden och tar ut av användare en ersättning som styrelsen för LLK Oy godkänt.

LLK Oy ansvarar för underhållet av alla utomhusplatser för motion, gym och centrala inomhusplatser för motion och förvaltar dem på heltid. De idrottshallar och gymnastiksalar som skolorna använder förvaltar bolaget på kvällstid, under veckoslut och semesterperioder.

LLK Oy ansvarar centraliserat för de regelbundna träningsturerna på alla motionsplatser samt för tillfällig användning under tiderna ovan. Mer information om motionsplatser hittar du här.

Förfrågningar LLK Oy:s byrå, adr. Runogatan 1, 08100 Lojo kundservice 019 369 1803 (mån–fre kl. 9.00–17.30) lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi

 

Related to the subject: