Skolornas klubbar

Klubbverksamheten är en del av skolans verksamhet, deltagandet är frivilligt och gratis för barnen. Det nationella målet för utvecklingav klubbverksamheten i skolorna är att skapa mångfacetterande fritidsaktiviteter som stödjer barnens och det ungas tillväxt och blir en del av deras eftermiddag. Klubbar hålls vanligtvis på eftermiddagen efter skolans slut. Klubbverksamheten administreras av rektorn för skolan och rektorn ansvarar också för arrangemangen. Du får mer information från respektive skola.

 

Related to the subject: