Boende och miljö

Popular:

Miljö och natur


Miljöskyddet i Lojo

ymparistonsuojelu@lohja.fi
PB 71, 08101 LOJO
tfn 019 3690 (växel)

Besöksadress: Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Uträttande av ärenden via kundservicecentret i stadshuset Monkola.
Besökstid ska bokas i förväg direkt med den person man önskar träffa.

Öppet
mån–tor 8–16,
fre och dagar före helg 8–15

Personalen och arbetsfördelningen vid miljöskyddet i Lojo (pdf, på finska)