Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Lohja.fi samt separata webbplatser som upprätthålls av Lojo stad:

learnandlink.net
rajatontaoppimista.fi
hiidenopisto.fi
nuorilohja.fi
tytyrielamyskaivos.fi
visitlohja.fi
tennari.fi
neidonkeidas.fi
lohjanliikuntakeskus.fi
laurentiussali.fi
kässäntalo.fi
lohjankaupunginorkesteri.fi
menneenajanjoulumarkkinat.fi
lohjanyrityspalvelut.fi
lohja.fi/teatteri

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats/uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Lojo stad ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen lohja.fi och Valu Digital Oy för det tekniska genomförandet. Webbplatsen lohja.fi  samt de separata webbplatserna ovan auditeras regelbundet med Siteimprove-verktyget.

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Lojo stad som mål att sträva efter nivå AA eller bättre enligt WCAG-riktlinjerna, om det rimligen är möjligt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Den här webbplatsen samt de ovan nämnda separata webbplatserna uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som ställs i lagen enligt nivå AA i WCAG 2.1 med följande konstaterade brister.


Möjlig att uppfatta

Bilderna har inte alternativ text

På webbplatsen finns bilder och element utan ett alt-attribut. Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            1.1.1 Innehåll som inte är text

HTML-kod har använts för att forma innehållet

Det finns brister i rubriknivåerna både på webbplatserna och i blanketterna och dokumenten. Fel taggar (font, big, small, bold, u) har använts för att utforma texterna. Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            1.3.1 Information och relationer

Alla dokument är inte maskinläsbara

En del av dokumenten är inte maskinläsbara, eftersom de har skannats. Webbplatsen innehåller också bifogade filer (pdf, doc) som inte alla är tillgängliga. I icke-tillgängliga bifogade filer ingår också en del av de filer som tagits fram efter 23.9.2018. Dokumenten ska bearbetas så att de blir tillgängliga under år 2020. Bifogade filer som behövs när man uträttar ärenden med staden och som publicerats före 23.9.2018 ska bearbetas så att de blir tillgängliga senast år 2021.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            1.1.1 Innehåll som inte är text

Textkontrast

Texten är inte tillräckligt lätt att urskilja mot bakgrunden på alla ställen.  Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•          1.4.3 Kontrast (minimum)


Hanterbar

Länkarna är oklara

Webbplatsen har oklara länkar som pekar till flera olika undersidor och vars funktionalitet inte är tydlig för en person som använder en skärmläsare. Till exempel öppnar länken en PDF-fil eller en ny sida utan varning. Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Titeln saknas i dokumenten

Webbplatsen har dokument som saknar en titel. Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            2.4.2 Sidans titel


Begriplig

Länken leder till ett nytt fönster

En del av länkarna på webbplatsen öppnas i ett nytt fönster, och detta har inte angetts i samband med länken.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Webbplatsens ledtexter/etiketter

Etiketten används felaktigt då sidonavigeringen döljs.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•            3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner


Driftsäker

En del av ramarna (iFrame) innehåller inget title-attribut eller definitionen är tom. Felet håller på att åtgärdas.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

•          4.1.2 Namn, roll, värde


Annat att beakta

Tredjepartsinnehållet på webbplatsen överensstämmer inte ännu nödvändigtvis med tillgänglighetskraven enligt nivå AA (WCAG 2.1 § 5.4), eftersom innehållet inte kontrolleras av Lojo stad.

På vår webbplats finns icke-tillgängliga videor som har publicerats före 23.9.2020. Tillgänglighetskraven gäller inte videor som publicerats före 23.9.2020. Det finns videor även på stadens Youtube-kanal.  Direkta videosändningar omfattas inte av lagstiftningen; streamat innehåll som finns kvar på sidorna kommer att textas eller tas bort inom de 14 dygn som föreskrivs enligt lagen.

De konstaterade bristerna kommer att åtgärdas under 2020-2021 när nya fel inrapporteras. Detta utlåtande kommer att uppdateras i samband med webbplatsändringar och regelbundna tillgänglighetskontroller. Webbplatsens tillgänglighet förbättras också kontinuerligt genom att utbilda stadens personal. Lojo stads webbplatser omarbetas för närvarande för att de ska bli tillgängliga.


Märkte du brist på tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet!

Du kan skicka ett e-postmeddelande till: viestinta@lohja.fi. Inkommen respons kommer att besvaras inom 14 dygn. Icke-tillgängligt innehåll på grund av ovanstående och andra brister kan också begäras från Lojo stads kundtjänst, Karstuvägen 4, 08100 Lojo.

Tillsynsmyndigheten

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande till webbansvariga till viestinta@lohja.fi. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,Enheten för tillgänglighetstillsyn: webbtillganglighet@rfv.fi, telefonnummer: växel 0295 016 000
www.tillgänglighetskrav.fi

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten!

 

Related to the subject: