Närdemokrati

Syftet med närdemokratimodellen för Lojo är att

 • främja invånarnas möjligheter att utveckla kommunens verksamhet och service,
 • stärka hembygdsandan och identiteten,
 • främja intressebevakningen för invånare i de olika kommundelarna,
 • främja föreningsverksamheten och aktiviteten på områdesnivå,
 • skapa möjligheter att föra fram saker som är viktiga för invånarna,
 • främja samarbetet mellan de olika områdena i Lojo.

Områdeskommittéer

Bya- eller boendeföreningarna, organisationerna eller motsvarande i områdena bildar inom sitt eget område en områdeskommitté, vars verksamhetsperiod är en fullmäktigeperiod.  Områdeskommittéerna ordnar möten och invånaraftnar som är också avsedda för sommargäster. Områdeskommittéerna lyder under områdesdirektionen. Varje områdeskommitté utser två representanter till områdesdirektionen.  Direktionen sammanträder minst två gånger per år och tar ställning till bland annat budgetberedningen.

Inom Lojo verkar åtta områdeskommittéer.

 • Södra Lojo
 • Karislojo
 • Karstu-Paloniemi-Routio
 • Stadscentrum
 • Nummi
 •  Pusula
 • Sammatti
 •  Rikslederna

Information om aktuella ärenden finns på områdeskommittéernas gemensamma webbplats www.lohjanaluetoimikunnat.fi

 

Områdesdirektionen

Områdeskommittéerna lyder under områdesdirektionen. Varje områdeskommitté utser två representanter till områdesdirektionen. Direktionen sammanträder minst två gånger per år och tar ställning till bland annat budgetberedningen.

Mer information: kundförhållandechef Taru Rahkama, tfn  044 374 0163.