Elever som flyttar

När familjen flyttar till Lojo ska man kontakta Källhagens rektor. Skolan behöver följande information om barnet som flyttar:

barnets namn

adressen dit barnet flyttar

datumet för flytten

skolans startdatum

årskursen barnet ska gå i

vårdnadshavarens kontaktinformation

information om från vilken skola och kommun familjen flyttar

När familjen flyttar ska man alltid meddela det också till den gamla skolan. Elevens närskola fastställs på nytt om man flyttar inom staden. Om eleven flyttar mitt i läsåret inom staden, har han/hon rätt att gå i sin gamla närskola till slutet av läsåret. I det här fallet ansvarar dock vårdnadshavarna för eventuella skolresekostnader. Om familjen flyttar bort innan barnet hinner börja i årskurs 1 och en närskola redan har fastställts för barnet ska man meddela om flytten till den skola som anvisats som elevens närskola i närskolebeslutet.

 

Related to the subject: