Gällande planer

Gällande planer med bestämmelser finns tillgängliga på karttjänsten. Tjänsten är avsedd för läsning och planering. Officiella kartutdrag beställs på kartverksservice. 

Om du vill veta hur eller hur mycket man får bygga på tomten, kontakta byggnadstillsynen i Lojo stad via tjänsten lupapiste.fi.


Arkiv för planprocesser

Beskrivningarna, handlingarna och det övriga materialet för de gällande detaljplanerna finns på arkivet för detaljplaneprocesser (FI). Om du är intresserad av material som gäller planer som trätt i kraft före år 2014, kontakta byråsekretaren för planläggningen tuula.lintuniemi(at)lohja.fi

Material för gällande delgeneralplaner från och med år 2013:

Y4 Förslag till delgeneralplan för landsbygdsområdena i Skräddarskog-Pauni(FI)
Paloniemi delgeneralplan (FI)
Delgeneralplanen för tätorterna (FI)
Delgeneralplanen för centrum (FI)

 

Related to the subject: