Lojo miljöhälsotjänsters kontaktuppgifter och uppgiftsfördelning

Postadress: Lojo stad, Miljöhälsotjänster, PB 71, 08101 Lojo
E-post: ymparistoterveys@lohja.fi
e-post: förnamn.efternamn@lohja.fi

Veterinärmottagningarnas kontaktuppgifter

Veterinärernas tidsbokning må-fr kl 8-10, i verksamhetspunkten i Vichtis tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärjour vardagar kl 16-08 och veckoslut tel.: 0600 550 736 (1,92 €/min)

Högfors
Stadsveterinär Kaisa Äyrälä
tel. 0206 326 501
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tuorilantie 16, 03600 HÖGFORS

Vichtis
Stadsveterinär Katri Wermundsen,
tel. 0206 326 502
Tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärmottagning: Jokikunnantie 74, 03400 VICHTIS

Lojo, stadsdelarna Nummi, Pusula, Sammatti och Karislojo
Stadsveterinär Hilkka Knuutinen
puh. 0206 326 503
tel. kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Kalkungsvägen 4, 03850 PUSULA

Lojo och Sjundeå
Stadsveterinär Eva Bekema
tel. 0206 326 504
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tallåsgränden 1, 08500 LOJO

Miljöhälsotillsynens kontaktuppgifter

Huvudkontor: Karstuvägen 4, 08100 Lojo
Sidokontor: Vichtis kommunkansli, Asemantie 30, 03100 Nummela
Sidokontor: Högfors stadshus, Valtatie 26, 03600 Högfors (jour ons kl 9-12)

I icke brådskande fall ber vi kontakta i första hand per e-post: ymparistoterveys@lohja.fi 

Kanslisekreterare
Leena Lehtonen tel. 044 369 4419

Förvaltning, miljöhälsochef
Pia Haltiala tel. 044 374 2888

Tillsyn av primärproduktion (animaliska), djursjukdomar och djurskydd, hygienikertillsynsveterinär
Maarit Haveri tel. 044 374 0443

Livsmedelstillsyn (storkök, anläggningar, bagerier och catering), hälsoinspektör
Anne Huhtala tel. 050 597 0916

Livsmedelstillsyn (butiker, caféer, kontaktmaterial och anläggningar), hälsoinspektör
Päivikki Putkonen tel. 050 527 6198

Livsmedelstillsyn (restauranger), hälsoskydd (badvatten, hushållsvatten, skadedjur), hälsoinspektör
Heikki Karvonen tel. 050 308 0551

Livsmedelstillsyn (restauranger, storkök), hälsoskydd (hushållsvatten), hälsoinspektör
Sirpa Ahlstedt tel. 050 081 8024

Hälsoskydd (hushållsvatten, badvatten, inkvartering, lägergårdar, idrottsanläggningar), hälsoinspektör
Kati Lehtonen tel. 044 042 1132

Hälsoskydd (skolor, daghem, serviceboende, skönhetssalonger od., samt boendemiljöhälsa och hushållsvatten i Högfors), Tobaks- och nikotintillstånd, Livsmedelstillsyn (mobila livsmedelslokaler och uteförsäljning), hälsoinspektör
Päivi Kohonen tel.050 594 1574

Hälsoskydd (skolor, daghem, boendemiljöhälsa, inomhusbuller), hälsoinspektör
Juha Laiho tel. 050 581 8673

Tilläggsinformation om boendemiljöhälsa (på finska)