Lojo miljöhälsotjänsters kontaktuppgifter och uppgiftsfördelning

Postadress: Lojo stad, Miljöhälsotjänster, PB 71, 08101 Lojo
E-post: ymparistoterveys@lohja.fi
e-post: förnamn.efternamn@lohja.fi

Veterinärmottagningarnas kontaktuppgifter

Veterinärernas tidsbokning må-fr kl 8-10, i verksamhetspunkten i Vichtis tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärjour vardagar kl 16-08 och veckoslut tel.: 0600 550 736 (1,92 €/min)

Högfors
Stadsveterinär Kaisa Äyrälä
tel. 093 480 21 55
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tuorilantie 16, 03600 HÖGFORS

Boka tid

Vichtis
Stadsveterinär Katri Wermundsen,
tel. 093 480 21 44
Tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärmottagning: Jokikunnantie 74, 03400 VICHTIS

Boka tid

Lojo, stadsdelarna Nummi, Pusula, Sammatti och Karislojo
Stadsveterinär Hilkka Knuutinen
puh. 093 480 21 33
tel. kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Kalkungsvägen 4, 03850 PUSULA

Boka tid

Lojo och Sjundeå
Stadsveterinär Eva Bekema
tel. 093 480 21 22
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tallåsgränden 1, 08500 LOJO

Boka tid

Tidsbokning tillägginformation: Miljöhälsochef Pia Haltiala, t. 044 374 2888 eller pia.haltiala@lohja.fi

Miljöhälsotillsynens kontaktuppgifter

Huvudkontor: Karstuvägen 4, 08100 Lojo
Sidokontor: Vichtis kommunkansli, Asemantie 30, 03100 Nummela
Sidokontor: Högfors stadshus, Valtatie 26, 03600 Högfors (jour ons kl 9-12)

I icke brådskande fall ber vi kontakta i första hand per e-post: ymparistoterveys@lohja.fi 

Kanslisekreterare

Leena Lehtonen tel. 044 369 4419

Förvaltning, miljöhälsochef

Pia Haltiala tel. 044 374 2888

Tillsyn av primärproduktion (animaliska), djursjukdomar och djurskydd, hygienikertillsynsveterinär

Maarit Haveri tel. 044 374 0443

Livsmedelstillsyn (storkök, anläggningar, bagerier och catering), hälsoinspektör

Jarkko Nissinen tel. 050 597 0916

Livsmedelstillsyn (butiker, caféer, kontaktmaterial och anläggningar), hälsoinspektör

Päivikki Putkonen tel. 050 527 6198

Livsmedelstillsyn (restauranger), hälsoskydd (badvatten, hushållsvatten, skadedjur), hälsoinspektör

Heikki Karvonen tel. 050 308 0551

Livsmedelstillsyn (restauranger, storkök), primärproduktion (växter), hälsoinspektör

Hälsoskydd (hushållsvatten, badvatten, inkvartering, lägergårdar, idrottsanläggningar), hälsoinspektör

Kati Lehtonen tel. 044 042 1132

Hälsoskydd (skolor, daghem, serviceboende, skönhetssalonger od., samt boendemiljöhälsa och hushållsvatten i Högfors), Tobaks- och nikotintillstånd, Livsmedelstillsyn (mobila livsmedelslokaler och uteförsäljning), hälsoinspektör

Päivi Kohonen tel.050 594 1574

Hälsoskydd (skolor, daghem, boendemiljöhälsa, inomhusbuller), hälsoinspektör

Juha Laiho tel. 050 581 8673

Tilläggsinformation om boendemiljöhälsa (på finska)