Lojo miljöhälsotjänsters kontaktuppgifter och uppgiftsfördelning

Postadress: Lojo stad, Miljöhälsotjänster, PB 71, 08101 Lojo
E-post: ymparistoterveys@lohja.fi
e-post: förnamn.efternamn@lohja.fi

Konfidentiella personuppgifter bör inte skickas per e-post.

Veterinärmottagningarnas telefontider:

Bästa kund, för tillfället skakar vi inte hand – vi hoppas du förstår! Ta även hand om din personliga handhygien då då besöker mottagningen. Vi ber att du inte kommer sjuk till mottagningen; icke brådskande vård kan flyttas eller avbokas. I brådskande fall ber vi kontakta veterinären på förhand!

Lojo, Tallåsgränden, vardagar kl 8-9

Lojo, Pusula, vardagar kl 8-10

Högfors, vardagar kl 8-10

Vichtis, vardagar kl 8-16

Utanför telefontiderna tas samtal emot ifall patienten behöver akut vård. Ifall veterinären inte nås, lämnas ett ringbud i svararen. Veterinären ringer då tillbaka så fort det är möjligt.

Veterinärjour vardagar kl 16-08 och under veckoslut tel 0600 550 736 (1,92€/min).

Elektronisk tidsbokning:

Länk till varje mottagnings elektroniska bokningssystem finns på miljöhälsotjänsternas kontakt- och veterinärvårdsidor.

Det är möjligt att boka tid elektroniskt till Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärmottagningar när det passar er. Tider kan reserveras för vårdåtgärder av sällskapsdjur till Lojo, Pusula, Vichtis och Högfors mottagningar. Notera att tid kan bokas till vilken som helst mottagning!

Alla tider syns inte i bokningskalendern, så om du inte hittar en lämplig tid, måste tiden bokas per telefon.

Om djuret är i behov av brådskande vård, skall man alltid ringa till mottagningen

Veterinärmottagningarnas kontaktuppgifter

Bästa kund, för tillfället skakar vi inte hand – vi hoppas du förstår! Ta även hand om din personliga handhygien då då besöker mottagningen. Vi ber att du inte kommer sjuk till mottagningen; icke brådskande vård kan flyttas eller avbokas. I brådskande fall ber vi kontakta veterinären på förhand!

Högfors
Stadsveterinär Kaisa Äyrälä
tel. 093 480 21 55
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tuorilantie 16, 03600 HÖGFORS

Boka tid

Vichtis
Stadsveterinär Katri Wermundsen,
tel. 093 480 21 44
Tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärmottagning: Jokikunnantie 74, 03400 VICHTIS

Boka tid

Lojo, stadsdelarna Nummi, Pusula, Sammatti och Karislojo
Stadsveterinär Hilkka Knuutinen
puh. 093 480 21 33
tel. kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Kalkungsvägen 4, 03850 PUSULA

Boka tid

Lojo och Sjundeå
Stadsveterinär Eva Bekema
tel. 093 480 21 22
Tidsbokning kl 8.00 – 9.00
Veterinärmottagning: Tallåsgränden 1, 08500 LOJO

Boka tid

Miljöhälsotillsynens kontaktuppgifter

Huvudkontor: Karstuvägen 4, 08100 Lojo
Sidokontor: Vichtis kommunkansli, Asemantie 30, 03100 Nummela
Sidokontor: Högfors stadshus, Valtatie 26, 03600 Högfors (jour ons kl 9-12)

Miljöhälsotillsynen kan nås per telefon endast vardagar kl 8-16.

I icke brådskande fall ber vi i första hand kontakta per e-post: ymparistoterveys@lohja.fi 

Förvaltning

Miljöhälsochef Johanna Puro tel. 044 374 2888

Tillsyn av primärproduktion (animaliska), djursjukdomar och djurskydd, övervakning av biprodukter

Hygienikertillsynsveterinär Natalia Rausti 044 374 0443

Klinikdjurskötare läröavtalsturerande

Mari Waltzer tel. 044 374 0994

Livsmedelsinspektörer:

Storkök, anläggningar, catering, kontaktmaterial 

Hälsoinspektör Jarkko Nissinen tel. 050 597 0916

Butiker, caféer, bagerier

Hälsoinspektör Outi Borgström 050 527 6198

Restauranger, butiker, livsmedelstransporter

Hälsoinspektör Heikki Karvonen tel. 050 308 0551

Restauranger, storkök, primärproduktion (växter), mobila livsmedelslokaler, apotek

Hälsoinspektör Noora Katajamäki tel. 050 081 8024

Hälsoskyddsinspektöter:

Hushållsvatten Lojo och Vichtis, badstränder Vichtis och Högfors, inkvartering, skönhetssalonger, lägergårdar, idrottsanläggningar

Hälsoinspektör Kati Lehtonen tel. 044 042 1132

Hushållsvatten Högfors och Sjundeå, skolor, daghem, serviceboende, skönhetssalonger, boendemiljöhälsa, tobaks- och nikotintillstånd, tobaksförbud

Hälsoinspektör Päivi Kohonen tel. 050 594 1574

Badstränder Lojo och Sjundeå, bassänger, skolor, daghem, boendemiljöhälsa, inomhusbuller

Hälsoinspektör (tjänst ledig)

Tilläggsinformation om boendemiljöhälsa (på finska)

 

Related to the subject: