Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Stödformer inom småbarnspedagogiken

Varje barn har rätt till högkvalitativ småbarnspedagogik i en positiv atmosfär. Stödet för barnets växande, utveckling och lärande genomförs som en kontinuitet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen.  Tjänsterna inom småbarnspedagogiken är en del av stödtjänsterna inom fostran och undervisningen. Det tre nivåerna av stödet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är allmänt, intensifierat och särskilt stöd.