Gymnasie­utbildning

Alla gymnasier i Lojo erbjuder fördjupade studier i vissa ämnen.

I Lojo finns Lohjan Yhteislyseon lukio, Lohjan lukion aikuislinja, Nummi-Pusulan lukio samt Virkby gymnasium. Det är också möjligt att avlägga två examina. Som gymnasiestuderande kan du bl.a. studera hela perioder vid en yrkesläroanstalt eller välja kurser i andra gymnasier.

Läs- och lovtider läsåret 2017-18

Enkäten om hälsa i skolan 2010 Kommunrapport Lojo

Wilma

Matlista

Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond 2020

LP för Lohjan Yhteislyseon lukio

 

Related to the subject: