Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Olika stödformer

Varje elev ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar få uppleva framgång i lärandet, utvecklas som en lärande individ och växa som människa. I skolarbetet ska man beakta att det finns många slags elever med olika förutsättningar för lärande och olika sätt att lära sig. Nedan listas och förklaras de vanligaste formerna av stödet.