Högskoleutbildning

Laurea är en yrkeshögskola som erbjuder utbildning inom företagsekonomi, sjukvård och socialsektorn.

Hiisi-Institutet erbjuder en möjlighet att slutföra öppna universitetsstudier enligt utbudet under varje läsår. Studierna är grundstudiehelheter eller delar av dem och de produceras i samarbete med Åbo universitet.

Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond 2020

 

Related to the subject: