Kontaktinformation och servicetider

Byggandet styrs av de planer som gäller för området och Lojo stads anvisningar om byggsätt som man kan ta del av via stadens karttjänst. Stadens byggnadsordning kompletterar anvisningarna. På karttjänsten kan man också se de byggnadsuppgifter som finns i byggnadsregistret. Mer information om ajourhållning av byggnadsregistret.

Om du inte hittar ett svar på dina frågor kan du lämna in en begäran om rådgivning viatjänsten. Begäran om rådgivning är avgiftsfri och är oftast det snabbaste sättet att utreda saken. Din förfrågan kommer att riktas till den rätta handläggaren och du får ett svar genom systemet. Svaret ska alltid ges så snart som möjligt. Beroende på vad du frågar och vid hög belastning kan svaret ibland ta tid. Projekt kan också granskas med andra myndigheter. Den genomsnittliga svarstiden är cirka 2 -14 dygn.

Den som har ärende till byggnadstillsynen ska alltid gå via kundservicecentret i bottenvåningen. Kundservicecentret har öppet från måndag till torsdag kl. klo 8 – 16 och fredagar kl. 8-15, dagar före helg 8-15.

Byggnadstillsynens kundservice utan tidsbokning:

på Monkola tisdagar kl. 9-11
Karstuvägen 4, 08100 Lojo, stadshuset Monkola 4 våningen

Då är i regel hela personalen vid byggnadstillsynen anträffbar.  Det är bra att alltid på förhand komma överens om ett möte med den ledande byggnadsinspektören.

Byggnadstillsynens e-post:

Byggnadstillsynens e-post är rakennusvalvonta@lohja.fi. Inledningsanmälan ska skickas till den här e-posten. Begäran om rådgivning ska lämnas in via Lupapiste-tjänsten.

Handledning, rådgivning och beslut:

Verksamhetsansvarig chef, ledande byggnadsinspektör Paula Mäenpää
behandling av lov för krävande byggprojekt (flervåningshus, vårdinrättningar, affärslokaler)
telefontid mån-fre kl. 12-13, telefon 044 374 1391

Tillståndshandläggarna handleder och ger råd samt bereder och fattar beslut om lov och tillstånd. På stadens karttjänst under områdesindelning/byggnadstillsynens områden för behandling av lov och tillstånd ser du den tillståndshandläggare som tar hand om ditt projekt.  Tider för presentation av projektet och rådgivning ska bokas direkt av tillståndshandläggaren eller byggnadstillsynens sekreterare.

Tillståndshandläggarnas telefontid mån-fre kl. 12-13

Tillståndsingenjör Nina Majuri Obs! 20.9.2018 – 1.3.2019 telefontid tis-fre
telefon 044 374 1390

Tillståndsingenjör Taina Saari
telefon 050 308 0550

Tillståndsarkitekt Joni Skog
telefon 044 374 1400

Tidsbokning för syner och presentation av konstruktionsritningar:

Syner ska bokas per telefon av den som förrättar synen. Lupapistes debattfält har kompletterats med information om vem som ansvarar för övervakningen av projektet under byggtiden. OBS! Begäran om syner som lämnats på Lupapiste förmedlas inte vidare.

Övervakning under byggtiden: telefontid mån-fre kl. 8-9

Inspektionsingenjör Juha Heikkinen Obs! 20.9.2018 – 1.3.2019 anträffbar i begränsad utsträckning
tillsyn av krävande byggprojekt under byggtiden, mottagning av konstruktionsritningar, godkännande av ansvariga arbetsledare
telefon 044 374 1399

Byggnadsinspektör Juhani Järvinen
tillsyn av byggprojekt under byggtiden, beslut om fortsatt tid för lov och tillstånd, trädfällning, kontinuerlig tillsyn av miljön

telefon 0500 475 158

Byggnadstillsynens sekreterare:

tidsbokning och skanningstjänster

Telefontid mån-tor kl. 9-11

Tillståndssekreterare Kati Finér
telefon 044 369 4472

Byråsekreterare Leena Saarni
telefon 044 369 4475

Hos byråsekreterare Anne Parviainen kan man boka tid för skanning av rittningar till Lupapiste.
telefon 044 369 4474

VVS-inspektör:

VVS-inspektör Matti Napari
VVS-syner, beslut om tillstånd för rörrenovering, avloppssystem och jordvärme, godkännande av FVA- och ventilationsarbetsledare
telefon 044 374 1394

VVS-tekniker Timo Oksa
vattenverkets anslutningar
telefon 050 596 5612

Mätningsservice:

Utmärkning och inspektion av platsen för byggnader/konstruktioner som anges som tillståndsvillkor ska beställas av stadens mätningsservice