Snabbguide för vårdnadshavare

Wilma Småbarnspedagogik

Wilma-kontot

Varje vårdnadshavare har ett personligt Wilma-lösen. För att kunna använda Wilma
Småbarnspedagogik krävs att man först utför processen för stark identifiering. Som
vårdnadshavare kan du koppla alla barn (både inom småbarnspedagogiken och
skolan) till samma konto.


Om du inte kan utföra den starka identifieringen i suomi.fi-tjänsten bör du kontakta daghemmet.

Ansök om småbarnspedagogik (i det fall att du ännu saknar Wilma-konto) → Samtidigt
skapar du ett Wilma-konto åt dig
● Jag har ett Wilma-konto → logga in → lämna in ansökan genom att klicka på Inställningar → Småbarnspedagogik
● Mitt barn deltar redan i småbarnspedagogik eller skolundervisning men jagsaknar Wilma-konto → klicka här

Jag har ett Wilma-konto men ser inte alla mina barn i Wilma → klicka här

Ansökan om småbarnspedagogik

Se anvisning för ansökan

Ansökningar och beslut

Under Ansökningar och beslut i Wilma ser du
alla ansökningar och beslut som gäller ditt
barn. Klicka på Ny ansökan för att lämna in
ytterligare ansökningar.

 • Ändring i servicebehov eller placering
 • Kompletterande småbarnspedagogik
 • Uppsägning av dagvårdsplats
 • Inkomstutredning

Anvisningar för ansökan

Familj

Antalet medlemmar i familjen inverkar på avgiften för småbarnspedagogik. Därför är det
viktigt att du markerar ändringar som sker i familjestorleken i Wilma. Alla de personer som
bor på samma adress som barnet ska stå som familjemedlemmar.

 • Inställningar → Småbarnspedagogik →
  Se uppgifterna om din familj

Anvisning om familjeuppgifterna

Wilma-appen

Med Wilma-appen kan du

 • Sända och motta Wilma-meddelanden
 • Läsa anslagstavlan
 • Boka vårdtider: Anvisning
 • Se alla dina barn i samma Wilma-app

Ladda ner Wilma-appen från din appbutik

 

Related to the subject: