Småbarnspedagogik och undervisning

Samarbete mellan hem och skola

Samarbetet mellan hemmet och skolan har en positiv inverkan på stämningen i skolan och förstärker skolgemenskapens samhörighet och välbefinnande. Syftet med gemensamma aktiviteter är att stödja elevens lärande samt sunda växande och utveckling under hela lärstigen.  Samarbetets betydelse minskar inte när barnet växer.

Samarbetet mellan hemmet och skolan bygger på umgänge i vardagen med stöd av ett elektroniskt Wilma-program. Dessutom kallar lärarna vårdnadshavarna tillsammans med eleven minst en gång per år till en utvärderingsdiskussion och ordnar årligen föräldrakvällar där man kan skapa nätverk med vårdnadshavare till barnets klasskamrater samt ta del av aktuella nyheter som gäller klassen.

När man kontaktar skolan i olika frågor är det viktigt att alltid kontakta den person som sannolikt har mest information om det som skett. Därför ska man alltid i första hand kontakta elevens egen lärare.  Ta kontakt så snabbt som möjligt efter en eventuell incident.

Nedan finns länkar till Lokova och Peda.net.