Skololycksfall

Eleverna är försäkrade av staden under skoldagen samt under skoresorna. Vid en olycka på resan till skolan ska man alltid kontakta skolan.  Försäkringen täcker också den övriga verksamheten enligt läroplanen, t.ex. utflykter och lägerskolor samt eftermiddagsverksamheten och skolans klubbar.

Första hjälpen ges vid en olycka i skolan, varefter eleven hänvisas vid behov till hälsovårdscentralen eller i allvarliga fall direkt till sjukhuset. Försäkringen täcker undersöknings- och vårdkostnaderna för skadan inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården.  Mer information finns i Wilmas bestående notiser Försäkringsbolagets ersättningsansvar.

Kläder, armbandsur, mobiltelefoner mm. som gått sönder i samband med olycka ersätts inte.  Endast kläder som klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Olyckan utreds även i det fallet att läkarvård inte behövs. Glasögon som gått sönder ersätts om olyckan har förutsatt ett besök hos hälsovårdare eller läkare.

 

Related to the subject: