Skololycksfall

Eleverna är försäkrade av staden under skoldagen samt under skoresorna. Vid en olycka på resan till skolan ska man alltid kontakta skolan.  Försäkringen täcker också den övriga verksamheten enligt läroplanen, t.ex. utflykter och lägerskolor samt eftermiddagsverksamheten och skolans klubbar.

Första hjälpen ges vid en olycka i skolan, varefter eleven hänvisas vid behov till hälsovårdscentralen eller i allvarliga fall direkt till sjukhuset.  Kostnader som uppstått på grund av tjänster som getts vid en privat läkarstation ersätts inte av staden. Eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall ersätter inte olycksfall enligt lagen om grundläggande utbildning, eftersom kommunen enligt lagen är ersättningsskyldig för dem.

Kläder, armbandsur, mobiltelefoner mm. som gått sönder i samband med olycka ersätts inte.  Endast kläder som klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Olyckan utreds även i det fallet att läkarvård inte behövs. Glasögon som gått sönder ersätts om olyckan har förutsatt ett besök hos hälsovårdare eller läkare.