Närskola och anvisande av närskola

Eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen placeras i fortsättningen utan på förhand bestämda elevupptagningsgränser. Syftet är att skapa enhetliga inlärningsmöjligheter i undervisningsgrupper som är så jämnstora som möjligt för elever som inleder förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Svenskspråkiga lågstadieskolor i Lojo är Solbrinkens skola i centrum och Virkby skola i Virkby och från dem fortsätter man till den svenskspråkiga högstadieskolan Källhagen.

 

Related to the subject: