Anmälan till årskurs 1

Barnets läroplikt börjar det år då barnet fyller sju år. Eleverna inom den grundläggande utbildningen går i regel i sin egen närskola.

Närskolan är inte nödvändigtvis den närmaste skolan från hemmet, men finns oftast på gångavstånd. Vid behov beviljas eleven skoltransportförmån som vårdnadshavaren ska ansöka om separat.

Elevens skola fastställs i första hand utgående från bostadsområde. Det är möjligt att söka även till en annan skola än till den egna närskolan. Läs mer (på finska): Perusopetuksen oppilaaksioton perusteet lukuvuodelle 2024-2025. Inom elevantagningen i andra hand har eleven inte rätt till skolrese- eller transportförmån.

Anmälan till årskurs 1 sker varje år i början av året. Anmälan till skolan lämnas  in via Wilma elektroniskt. Ett brev där staden anvisar barnet en närskola skickas till vårdnadshavaren med instruktioner för anmälan.

De som flyttar till kommunen efter anmälningstiden kan anmäla sig genom att direkt kontakta skolan.

Ändring av tidpunkten för skolstarten

Kommunen kan ge barnet tillstånd att börja i skolan tidigare eller senare. Om man bedömer att barnet inte ännu är redo för skolstart det år då barnet fyller 7 år, gör psykologerna en skolmognadsbedömning. Mer information om skolmognadsbedömningen ges av barnets förskola, de konsulterande specialbarnträdgårdslärarna och de psykologer som utför bedömningarna.

Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring om barnet har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja i skolan ett år tidigare, ska de låta utföra och betala de behövliga psykologiska undersökningarna. För säkerhets skull ska föräldrarna även fylla i en ansökan till förskoleundervisning.

 

Related to the subject: