Den digitala vardagen i skolan

 BYOD är en förkortning av Bring Your own Device, vilket innebär att varje elev kan ta med en egen apparat till skolan och använda med hjälp av den tjänsterna i lärmiljön. BYOD är en verksamhetsmodell som snabbt blir vanligare i skolorna. För eleverna innebär BYOD att de arbeten som hänför sig till studierna görs i huvudsak med en egen dator eller pekplatta.  I skolorna finns datorer tillgängliga för elever, men användningen av en egen apparat stödjer lärandet mer, eftersom ingen extra tid går åt att ta i bruk apparaten och hantera den.

Skolornas apparater

I skolorna kan man under lektionerna på kontrollerat sätt använda så väl egna som skolans apparater. Observera dock att skolan inte ersätter egna apparater om de eventuellt tar skada i skolarbetet.

 

Related to the subject: