Inomhusluft

Här kan du läsa på finska de senaste analyserna av inomhusluften och fastighetsbesiktningsrapporterna gällande objekt som undersökts i Lojo.

25.10.2022 Mäntynummen yhtenäiskoulu hankesuunnitelman valmistelu

17.02.2021 Järnefeltin koulu sisäilma toimintahistoria
17.2.2021 
Järnefeltin koulu Otsoni lausunto
17.2.2021 
Järnefeltin koulu Analyysi yhteenveto
17.2.2021 
Järnefeltin koulu Ohjausryhmä 130319
17.2.2021 
Järnefeltin koulu Toimenpiteet kesä 2019

06.01.2021 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
4.5.2020    
Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
27.11.2019 
Järnefeltin koulun raportti sisäilmatutkimuksista.
09.11.2019 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
18.01.2019 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus

12.9.2019 Virkkalan päiväkodin sisäilmatiedote ja sisäilmatutkimusraportti

7.5.2019 Ristin koulun esiopetustilojen sisäilmatiedote ja sisäilmatutkimuksen seurantamittaus.

 

Related to the subject: