Peda.net

Peda.net är en virtuell lärmiljö som utgår från eleven och en pedagogiskt planerad tjänst som ger skolorna möjlighet för gemensamma aktiviteter och att dela innehåll. Vem som helst kan registrera sig för peda.net som användare.

I Lojo informerar skolorna  på peda.net om aktuella saker under läsåret, kontaktuppgifter samt klassernas lärare. Vid behov kan läraren utvidga användningen av peda.net till olika läroämnen och använda webbplatsen som en gemensam lärplattform för klassen.

Eleverna kan skapa egna portföljer och presentationer om olika läroämnen och hobbyer på egna sidor. De egna sidorna är privata och visas inte för någon annan utan elevens samtycke.

 

Related to the subject: