Stödundervisning

Ett barn som tillfälligt blir efter i studierna erbjuds oftast stödundervisning. Behovet av stödutbildning kan noteras av en lärare, elev eller vårdnadshavare och vem som helst av dem kan be att stödundervisning ska ordnas. Stödundervisningen är speciellt avsedd för en elev som blivit efter de allmänna målen, inte till exempel för att höja vitsordet. Stödundervisning kan ges i alla faser inom trestegsstödet.

 

Related to the subject: