Webbutiken

Arska-kartservice

Lojo har tagit i bruk en elektronisk tjänst för arkivet och kartbutiken Arska. På butiken kan man köpa stomkartmaterial som är avsett som grundkarta för byggande och planering samt i framtiden också byggnadsritningar i elektronisk form som har lagrats i byggnadstillsynens arkiv. Tjänsten kräver inte inloggning.

Stomkartmaterial finns tillgängligt om Lojo stads tätorter med beskrivning av terräng, den bebyggda miljön och fastighetsindelningen. Genom tjänsten erbjuds material i form av PDF- och TIFF-filer och dessutom i DWG-format som kan användas med planeringsprogram.

I framtiden kan man via tjänsten också köpa fastställda byggnadsritningar för byggprojekt som genomgått byggnadstillsynens behandling av lov och har lagrats i myndighetsarkivet. Tjänsten kommer att kompletteras med ritningar i takt med att digitaliseringen av originaldokument framskrider i arkivet.

Mer information och rådgivning karttatuki@lohja.fi

Här finns en länk till webbutiken Arska:

arska.lohja.fi

Lojo stads webbutik

Vi har öppnat Lojo stads webbutik. På webbutiken kan du köpa tillstånd som gäller fiske (tillstånd för kräftfiske, tillstånd för fiske med nät, tillstånd för spinnfiske, tillstånd för siklöja).

Till Lojo stads webbutik kommer du via den här länken:

Lohjan_kaupungin_verkkokauppa

 

Related to the subject: