Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

BESTÄLLNING AV SPECIALDIET UNDER PERIODEN 1.6.2023 – 31.7.2024

Ansökningarna för den kommande perioden (1.6.2023- 31.7.2024) ska lämnas in i god tid innan den person som behöver specialdiet börjar i daghemmet eller i skolan. För varje period ska lämnas in en ny ansökan. Länken till blanketten på webbplatsen blir tillgänglig i maj. Gamla intyg är inte längre giltiga från 1.8.2023. Om ingen ny ansökan har fåtts före den 20 september 2023, kommer produktionen av kosten att upphöra.

Specialdiet kan beställas när det konstaterats att barnet lider av matallergi som orsakar betydande eller livshotande symtom. Vi förutsätter ett läkarintyg då det är fråga om individuell specialdiet eller specialdiet för ett multiallergiskt daghemsbarn eller en multiallergisk elev. Om barnet har ett giltigt läkarintyg eller allergier har inte ändrats, är det tillräckligt att ni skickar ett daterat läkarintyg som undertecknats av vårdnadshavaren till Köökki. Ange tydligt om den råvara som framkallar allergi är lämplig som okokt/kokt, krydda eller bakom en E-kod.

Inom Lojo stads kosthåll tillämpas det nationella allergiprogrammet (2008–2018). Enligt programmet ska lindriga allergisymtom, som övergående sveda, klåda eller rodnad i munnen, inte längre behandlas genom att undvika allergenen utan genom att utsätta sig för allergenen och gradvis öka toleransen för den. Anmälan om födoämnen som framkallar lindrig allergi ska alltså inte längre lämnas in.

Basmat är laktosfri. Ett lakto-ovo-vegetariskt (vegetarisk måltid) alternativ erbjuds som självbetjäning vid skolornas matlinjer och det kan också fritt väljas utöver grundmåltiden. Om du normalt alltid äter vegetarisk mat, ska du beställa den med blanketten BESTÄLLNING AV SPECIALDIET så att vi kan förbereda oss för rätta mängder t.ex. under de dagar specialkost serveras.

Kort info
• Då fisk ingår i basmaten, finns det för allergiker en alternativ vegetarisk måltid (lakto-ovo)
• Då griskött ingår i basmaten, finns det en alternativ vegetarisk måltid (lakto-ovo)
• För mjölkallergiker erbjuds havredryck som alternativ
• Vegetarisk mat kan beställas i daghem och erbjuds i skolor som ett alternativ till basmat
• Vegetarisk mat kan beställas med blanketten för specialdiet vid alla enheter
• Om specialdiet lämnas alltid en ny ansökan om dess innehåll ändras. Den tidigare ansökan avförs när den nya kommer in.
• Anmälan om frånvaro görs per e-post eller genom att ringa skolans eller daghemmets kök
• Om specialdieten lämnas oäten i flera dagar i rad (10 vardagar) avbryter köket tillredningen av maten.

Beställningslänk


BESTÄLLNING AV SPECIALDIET 2023-2024

BESTÄLLNING AV INDIVIDUELL SPECIALDIET/SPECIALDIET FÖR MULTIALLERGIKER PÅ GRUND AV HÄLSA 2023-2024

BESTÄLLNING AV SPECIALDIET FÖR PERSONALEN I SAMBAND MED KOSTFÖRMÅN/MÅLTIDSKUPONGER 2023-2024

ANMÄLAN OM ANNULLERING FÖR PERIODEN 2023– 2024

Obs. Informationen om specialdiet börjar gälla inom fem (5) arbetsdagar efter beställningen. Före det ska läkarintyget ha lämnats in för de anmälningar som kräver ett läkarintyg. Läkarintyget ska skickas till adressen Köökki, Takanengatan 53, 08150 Lojo eller det kan läggas till som bilaga i den elektroniska ansökan.

I köket tillreds basmaten och specialdieten i samma utrymme. På grund av detta kan vi inte absolut garantera att det inte genom luft, arbetsredskap eller linjen skulle finnas en möjlighet till korskontaminering mellan råvarorna.

Länkar

Rekommendationen för skolbespisningen

Rekommendationen för daghemmet

Matlistor