Småbarnspedagogik och undervisning

Beställning av specialdiet

Ansökningarna för den kommande perioden (1.6.2018– 31.7.2019) ska lämnas in i god tid innan den person som behöver specialdiet börjar i daghemmet eller i skolan. För varje period ska lämnas in en ny ansökan. Länken till blanketten på webbplatsen blir tillgänglig i juni. Från och med 1.8.2018 gäller de gamla intygen inte längre.

Specialdiet kan beställas när det konstaterats att barnet lider av matallergi som orsakar betydande eller livshotande symtom. Vi förutsätter ett läkarintyg då det är fråga om individuell specialdiet eller specialdiet för ett multiallergiskt daghemsbarn eller en multiallergisk elev. Ange tydligt om den råvara som framkallar allergi är lämplig som okokt/kokt, krydda eller bakom en E-kod.

Inom Lojo stads kosthåll tillämpas det nationella allergiprogrammet (2008-2018). Enligt programmet ska lindriga allergisymtom, som övergående sveda, klåda eller rodnad i munnen, inte längre behandlas genom att undvika allergenen utan genom att utsätta sig för allergenen och gradvis öka toleransen för den. Anmälan om födoämnen som framkallar lindrig allergi ska alltså inte längre lämnas in.

Basmat är laktosfri. Ett lakto-ovo-vegetariskt (vegetarisk måltid) alternativ erbjuds som självbetjäning på matlinjerna vid skolcentrum, gymnasiet och högstadierna. Det är också fritt valbart som tillägg till grundmåltiden.

Kort info
• Då fisk ingår i basmaten, finns det för allergiker en alternativ vegetarisk måltid (lakto-ovo)
• Då griskött ingår i basmaten, finns det en alternativ vegetarisk måltid (lakto-ovo)
• För mjölkallergiker erbjuds havredryck som alternativ
• Vegetarisk mat kan beställas i daghem och lågstadier
• Om specialdiet lämnas alltid en ny ansökan om dess innehåll ändras. Den tidigare ansökan avförs när den nya kommer in.
• Anmälan om frånvaro görs per e-post eller genom att ringa skolans eller daghemmets kök
• Om specialdieten lämnas oäten i flera dagar i rad (10 vardagar) avbryter köket tillredningen av maten.
Beställning av hälsobaserad specialdiet
• Beställning av specialdiet för perioden 2018-2019
• Beställning av individuell specialdiet/specialdiet för multiallergiker på grund av hälsa 2018-2019 (läkarintyg)
• Beställning av specialdiet för personalen i samband med kostförmån/måltidskuponger 2018-2019
• Anmälan on annullering för perioden-20192018
Obs. Informationen om specialdiet börjar gälla inom fem (5) arbetsdagar efter beställningen. Före det ska läkarintyget ha lämnats in för de anmälningar som kräver ett läkarintyg.

I köket tillreds basmaten och specialdieten i samma utrymme. På grund av detta kan vi inte absolut garantera att det inte genom luft, arbetsredskap eller linjen skulle finnas en möjlighet till korskontaminering mellan råvarorna.

Länkar

Matlistor