Småbarnspedagogik och undervisning

Förskoleenheter

I Lojo ordnas förskoleundervisning i daghemmens heldags- och deltidsgrupper samt i förskolegrupperna i Karjalohjan koulu, Lehmijärven koulu, Maksjoen koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Nummenkylän koulu, Ojamon koulu, Perttilän koulu, Pusulan koulu, Rauhalan koulu, Ristin koulu och Sammatin koulu och i de svenskspråkiga förskolegrupperna i Daghemmet Laban och Virkby skola. Dessutom finns det en naturförskola i Perttiläområdet.