Boende och miljö

Popular:

Stadsplanering och planläggning

Syftet med planläggningen är att planera markanvändningen utifrån målet att säkerställa en god livsmiljö. Kommunerna ansvarar för general- och detaljplanläggningen.  I Lojo utarbetas general- och detaljplaner enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) inom planläggningen i Lojo stad.

Planläggningen framskrider enligt ett planläggningsprogram som nämnden för attraktionskraft har godkänt. Om aktuella planprojekt ges årligen ut en planläggningsöversikt. Man kan ta del av de strategier som styr planeringen och syften med de olika plannivåerna på sidan planläggningens nivåer. Planprocessen och deltagandet beskrivs mer detaljerat här.

När frågan om planläggning har väckts, när planmaterialet har lagts fram samt när planen träder i kraft kungörs detta på stadens elektroniska anslagstavla, i de lokala tidningarna och på planläggningens webbplats.

Du kan skicka skriftliga kommentarer och utlåtanden om planer som har väckts till adressen kaavapalaute(at)lohja.fi. Om du har några frågor angående innehållet i planen eller planprocessen kan du kontakta direkt den ansvariga planläggaren.  Du hittar kontaktuppgifterna på sidan för varje plan.