Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

               

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.

Mer information om beredningen av reformen finns på regeringens webbplats för social- hälsovårds- och landskapsreformen.

Kommunerna i västra Nyland, det vill säga Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis) planerar en gemensam social- och hälsocentral som ska förse invånarna med högklassiga och lättillgängliga tjänster. Samtidigt förbereder man sig på inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde.

Byggandet av Västra Nylands välfärdsområde inleds – kommunernas goda samarbete intensifieras.
Riksdagen antog lagarna om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.6.2021.
Läs mer:  https://www.lohja.fi/sv/nyheter/byggandet-av-vastra-nylands-valfardsomrade-inleds-kommunernas-goda-samarbete-intensifieras/

Prenumerera på nyhetsbrevet, så får du Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter till din e-post varje månad. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.
https://www.lu-palvelut.fi/sv-FI/Vastra_Nylands_social_och_halsovardsprogram/Prenumerera_pa_Vastra_Nylands_social_och(190540)

Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen
Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019.  Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.
Lagarna för social- och hälsovårdsreformen behandlas för närvarande av riksdagen.

Riksdagen ska behandla lagarna för social- och hälsovårdsreformen inför sommaren. En temporär förvaltning ska enligt planerna grundas hösten 2021.