Vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Regeringens mål är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.

Här finns Lojo stads utlåtanden och nyheter om reformen.

Mer information om beredningen av reformerna på landskaps- och vårdreformen och på Nylands förbunds Nyland 2019.