Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Skolgång i den grundläggande utbildningen

I skolorna ser man till att eleverna lär sig baskunskaper och får tillräcklig allmänbildning. De vuxna ska stödja lärandet och göra inlärningen möjlig med beaktande av elevens egna utgångspunkter. Eleverna lär sig att ta hand om sig själva, andra och sin omgivning i skolan. Glädjen i lärandet uppstår genom att väcka elevernas nyfikenhet och ge eleverna möjlighet att påverka genom egna val i vardagen.

Målen för undervisningen och dess innehåll anges mer detaljerat i stadens läroplan och i timfördelningen anges antalet timmar enligt årskurser.

Eleven kan också studera genom hemundervisning, mera info: Lojo stads principer för undervisning av elever i hemundervisning från och med 1.8.2023