Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond

Kädet, jotka ottavat kuvaa älypuhelimella

Meddelande 14.2.2020

Stipendier ur Kaarina Liljas studiefond förklaras lediga att sökas för år 2020, i första hand av mindre bemedlade och begåvade studerande från Nummi- och Pusulaområdena. Ett villkor för att få ett stipendium är att mottagaren har Lojo som hemkommun.

Fritt formulerade ansökningar inklusive studieintyg och beskattningsintyg över sökandes hushåll och deras föräldrar ska lämnas in senast 13.3.2020 kl.15.00 till nämnden för barn, unga och familjer i Lojo, adress PB 71, 08101 Lojo.

Lojo 14.2.2020

Nämnden för barn, unga och familjer

Relaterade nyheter:

Share This