Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto


Lohjan vanhusneuvosto edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa.
Neuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin suunnitelmia ja päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien järjestämisessä. Neuvosto tekee aloitteita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi.

Ajankohtaista:

20.12.2022
Täältä löydät tietoa Länsi-Uudenmaan ikääntyneiden palveluista sekä yhteydenottotavoista: https://www.luvn.fi/fi/elamanvaiheet/ikaantyneille

1.12.2023
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö, yhteinen LUVN-alueen Seniori-info aloittaa toimintansa 1.12.2023 alkaen, avoinna arkisin klo 9.00-15.00, p. 029 1512 270, seniori-info@luvn.fi.

Neuvonta on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille sekä heidän läheisilleen. Neuvonnan tarkoituksena on tarjota apua hyvinvointiin, ikääntymiseen ja arkielämään liittyviin kysymyksiin sekä ohjata asukkaita palveluihin hakeutumisessa.

Seniori-infon tehtävänä on:

Tarjota ikääntyneille neuvontaa hyvän ikääntymisen ja kotona asumisen tukemiseksi (sis. neuvonta kolmannen sektorin ym. palveluista). Tehdä ensiarvio asiakkaan tilanteesta neuvonnassa sekä tarvittaessa laaja-alainen palvelutarpeen arviointi kotikäyntinä asiakasohjaajan toimesta. Tehdä tarvittavat palvelupäätökset, varmistaa palvelujen käynnistyminen sekä toteuttaa asiakkuuden seurantaan yhteistyössä palvelutuotannon kanssa.

Seniori-info vastaa pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnista ja palvelupäätösten tekemisestä ikääntyneiden palveluissa 1.1.2023 alkaen.
-Mikäli ikäihmisellä tai hänen läheisellään on ikääntymiseen tai arkisuoriutumiseen liittyviä kysymyksiä / huolia ja hän tarvitsee tietoa ja neuvontaa, hänet voi ohjata soittamaan Seniori-infon neuvontapuhelimeen.

__________________________________________________

Vanhusneuvoston kokoonpano 2021-2025

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 30.8.2021§ 283 vanhusneuvoston toimikaudekseen seuraavasti:

Eläkeläisjärjestöjen edustajat

jäsenhenkilökohtainen varajäsen
Riitta Luhtala, Lohjan kansalliset seniorit ryTuula Kuningas, Lohjan kansalliset seniorit ry
Mervi Kaira, Nummen ja Pusulan seniorit ryMirjam Korhonen, Nummen ja Pusulan seniorit ry
Salme Hiltunen, Eläkeliiton Nummen yhdistys ryReino Koski, Eläkeliiton Nummen yhdistys ry
Liisa Mantere,  Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ryPirkko Tanner, Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ry
Gudrun Lahtinen, Lojo Svenska seniorer rfElisabeth Kippilä, Lojo Svenska seniorer rf
Pepina Hyppönen, Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ryMaija Kokkonen, Lohjan seudun kristilliset eläkeläiset ry
Mirja Janérus, Lohjan Eläkkeensaajat rySeppo Ketonen, Lohjan Eläkkeensaajat ry
Vappu Miinalainen, Lohjan Seudun Eläkeläiset ryMarja-Leena Meling, Lohjan Seudun Eläkeläiset ry
Pirkko Kvarnström, Eläkeliiton Lohjan yhdistys ryAhti Karhapää, Eläkeliiton Lohjan yhdistys ry

Veteraanijärjestöjen edustaja
Johansson Jorma, Lohjan Rintamaveteraanit ry

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajat
Hilkka Hyrkkö, henkilökohtainen varajäsen Heli Kurimo

Kaupunkisuunnittelulautakunnan edustajat
Teuvo Sarin, henkilökohtainen varajäsen Sanna Laaksonen

Kaupunginhallituksen edustaja
Lotta Paakkunainen, henkilökohtainen varajäsen Pirjo-Leena Forsström

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimikaudella 2021-2023 on Mirja Janérus, mjanerus@gmail.com, p. 040 500 3342, varapuheenjohtajana Riitta Luhtala, riitta.luhtala@outlook.com.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon nimetyt toimikaudelle 1.11.2022 – 31.5.2025
1. varsinaiset jäsenet Mirja Janérus, Riitta Luhtala, Liisa Mantere
2. varajäsenet Gudrun Lahtinen, Pepina Hyppönen, Pirkko Kvarnström
(KH 8.8.2022 § 233)
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus asetti kokouksessaan 12.9.2022 hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.

Lohjan vanhusneuvoston kokouspäivät (kokouspöytäkirja avautuu klikkaamalla kokouspäivää)

14.3.20172.5.201726.10.20177.12.2017
6.3.201826.4.201813.9.201822.11.2018
16.1.201914.3.201923.5.2019  4.9.2019
2.10.20196.11.20194.12.20196.2.2020
4.3.202028.10.20211.12.202112.1.2022 
2.3.20224.5.20228.9.2022 25.10.2022
13.12.202214.2.202313.4.202316.5.2023
29.8.202327.9.202314.11.202330.1.2024
23.4.2024 11.6.2024

Luottamushenkilöiden matkalaskulomake

 

Aiheeseen liittyvää: