Eduskuntavaalit 2023

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

ÄÄNIOIKEUS

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.3.-28.3.2023.

Lohjan kaupungin ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:

Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, 08700 Lohja

ke-pe 22.-24.3. klo 12:00 – 18:00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti

la-su 25.-26.3. klo 10:00 – 16:00

Mäntynummen liikuntahalli, Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja

ma-ti 27.-28.3. klo 14:00 – 20:00

Prisma: Laurinkatu 37-41, 08100 Lohja

ke-pe 22.-24.3. klo 9:00 – 20:00
la-su 25.-26.3. klo 9:00 – 16:00
ma-ti 27.-28.3. klo 9:00 – 20:00

K-Citymarket: Ojamonharjuntie 61, 08200 Lohja

ke-pe 22.-24.3. klo 9:00 – 20:00
la-su 25.-26.3. klo 9:00 – 16:00
ma-ti 27.-28.3.klo 9:00 – 20:00

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola

ke-pe 22.-24.3. klo 10:00 – 16:00
la-su 25.-26.3.klo 10:00 – 14:00
ma-ti 27.-28.3. klo 14:00 – 20:00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

la 25.3. klo 10:00 – 14:00
ma 27.3. klo 12:00 – 20:00

Karjalohjan monitoimihalli, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja

la 25.3. klo 10:00 – 14:00
ma 27.3. klo 12:00 – 20:00

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, osastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Palvelukoti Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjunpuisto
Lohjan Validia-talo

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).

Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsenen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon henkilöiltä sekä Lohjan kaupungin internet –sivuilta kohdasta eduskuntavaalit 2023. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalvelu/vaihde puh. 040 188 6100.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:

 1. Kirkniemi- Kirkonkylä Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja
 2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
 3. Ojamo-Rantakantti Ojamon koulu, Kartanonkuja 4, 08200 Lohja
 4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja
 5. Ventelä Mäntynummen yhtenäiskoulun liikuntahalli,
  Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
 6. Moisio Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
 7. Karjalohja Karjalohjan monitoimihalli, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja
 8. Paloniemi-Routio Roution koulu, Havumetsäntie 4, 08350 Lohja
 9. Muijala Muijalan koulun liikuntasali, Takaniityntie 26, 08680 Lohja
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Ne Lohjan kaupungin asukkaat, joilla ei ole väestötietojärjestelmään merkittyä osoitetta kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan vaalinumerosta, puh. 044 374 7700. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta 0800 94770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Lohjalla 15.2.2023

Keskusvaalilautakunta


Aikataulut vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: sunnuntai 2.10.2022
 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: maanantai 2.1.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla:  keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/index.html

Asetetut ehdokaslistat eduskuntavaaleissa:
Ehdokastiedot
julkaistaan ehdokaslistojen yhdistelmien vahvistamisen jälkeen 2.3.2023 tällä sivulla: 
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/ehd_listat_kokomaa.htm

Eduskuntavaalit 2023Selkoesite

Vaalipalvelunumero äänestäjille: 0800 9 4770 (fin) | 0800 9 4771 (sve)
WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

Palvelunumeroiden aukioloajat 2.1.2023 alkaen : arkisin klo 8−16
Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.

 

Aiheeseen liittyvää: