Kuntavaalit 2021 Lohjan kaupungissa

Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään 2021 tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021.

Vaalien toimittamisen aikataulu hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti:
äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021

KUNTAVAALIT 2021

◾ ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
◾ ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
◾ äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
◾ kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.00
◾ ennakkoäänestys: 26.5. – 8.6.2021
◾ vaalipäivä: sunnuntai 13.6.2021

tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
Kaikkien Lohjalla ehdokkaina olleiden äänimäärät löytyvät oikeusministeriön tulospalvelusta:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/lasktila.html

◾ valtuusto aloittaa työnsä 1.8.2021

ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään vaalipäivänä 13.6.2021 täyttää 18 vuotta.

Lohjan kaupungissa järjestettävissä kuntavaaleissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettu Lohjan kaupungissa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeusministeriön vaalipalvelunumero äänestäjille: 0800 9 4770 (fi) | 0800 9 4771 (sv)
WhatsApp-viestipalvelu: 050 438 8730

Palvelunumeroiden aukioloajat:

18.1.–25.5. arkisin klo 8–16
26.5.–11.6. arkisin klo 8–20
29.5.–30.5. ja 5.–6.6. klo 9–18
12.6. klo 9–18 ja 13.6. klo 8–20
Palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Numerot ovat maksuttomia.

Kuntavaalit 2021, ohje suomalaisella viittomakielellä (paina linkistä):


ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5. – 8.6.2021

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:
Virkkalan kirjasto
, Virkkalantie 9, 08700 LOHJA
ke-pe 26.-28.5.2021 klo 12.00-18.00
ke-pe 2.-4.6.2021 klo 12.00-18.00

Sammatin koulun liikuntasali, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
la-su 29.-30.5.2021 klo 10.00-18.00
la-su 5.-6.6.2021 klo 10.00-18.00

Mäntynummen yhtenäiskoulun liikuntahalli, Mäntynummenkuja 15, 08500 LOHJA
ma-ti 31.5.-1.6.2021 klo 12.00 -20.00
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 14.00-20.00

Prisma, Laurinkatu 37-41, 08100 LOHJA ja
Citymarket, Ojamonharjuntie 61, 08200 LOHJA
ke-pe 26.-28.5.2021 klo 9.00-20.00
la-su 29.-30.5.2021 klo 12.00-18.00
ma-ti 31.5.-1.6.2021 klo 9.00-20.00
ke-pe 2.-4.6.2021 klo 9.00-20.00
la-su 5.-6.6.2021 klo 12.00-18.00
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 9.00-20.00

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA
ke-pe 26.-28.5.2021 klo 10.00-16.00
la-su 29.-30.5.2021 klo 10.00-14.00
ma-ti 31.5.-1.6.2021 klo 10.00-20.00
ke-pe 2.-4.6.2021 klo 10.00-16.00
la-su 5.-6.6.2021 klo 10.00-14.00
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10.00-20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 PUSULA
ke-pe 26.-28.5.2021 klo 10.00-16.00
la-su 29.-30.5.2021 klo 10.00-14.00
ma-ti 31.5.-1.6.2021 klo 10.00-20.00
ke-pe 2.-4.6.2021 klo 10.00-16.00
la-su 5.-6.6.2021 klo 10.00-14.00
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10.00-20.00

Karjalohjan monitoimihalli, Koulukuja 10, 09120 KARJALOHJA
to-su 27.-30.5.2021 klo 10.00-12.00
ma-ti 31.5.-1.6.2021 klo 16.00-20.00
to-su 3.-6.6.2021 klo 10.00-12.00
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 16.00-20.00

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:
Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema, vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, vuodeosastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Palvelutalo Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid Mainiokoti Jusolanlampi Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjupuisto Lohjan Validia-talo

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).
Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnassaan. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema
henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.
Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Lohjan kaupungin kotihoidon henkilöiltä sekä kaupungin internet –sivuilta kohdasta kuntavaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.
Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. (044) 369 4301.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT
Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:
1. Kirkniemi- Kirkonkylä Ristin koulu,
Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja
2. Maksjoki Järnefeltin koulu,
Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
3. Ojamo-Rantakantti Ojamon koulu,
Kartanonkuja 4, 08200 Lohja
4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun liikuntasali,
Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja
5. Ventelä Mäntynummen yhtenäiskoulun liikuntahalli,
Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
6. Moisio Kaupungintalo Monkola,
Karstuntie 4, 08100 Lohja
7. Karjalohja Karjalohjan monitoimihalli,
Koulukuja 10, 09120 Karjalohja
8. Paloniemi-Routio Roution koulu,
Havumetsäntie 4, 08350 Lohja
9. Muijala Muijalan koulun liikuntasali,
Takaniityntie 26, 08680 Lohja
10. Sammatti Sammatin koulun liikuntasali,
Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
11. Nummi Saukkolan kirjasto,
Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
12. Pusula Pusulan koulu,
Kaukelantie 1, 03850 Pusula
Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.
Ne Lohjan kaupungissa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan vaalinumerosta, puh. 044 374 7700. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta p. 0800 94770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Kaikkien Lohjalla ehdokkaina olleiden äänimäärät löytyvät oikeusministeriön tulospalvelusta:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/lasktila.html

 

Aiheeseen liittyvää: