Nummenkylä-Lieviö kyläilta 7.11.2023

Hyvinvointia yhdessä -kyläilta järjestettiin Lieviön seurantalolla 7.11.2023. Kyläillassa esiteltiin asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa ja osallistettiin kyläläiset pohtimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja Nummenkylän koulun lakkauttamisen vaikutuksia arkeen ja elämään. Paikalla oli noin 20 kyläläistä keskustelemassa ja nauttimassa musiikkiesityksistä. Alta löydät yhteenvetona kyläläisten vastauksia kysymyksiin, joita heille esitettiin.

Mihin yhteisiin asioihin haluat vaikuttaa?

 • Esimerkiksi liikuntastrategia sanoittaa epäreilusti tavoitteita kylien näkökulmasta, liikuntapalvelut keskitetään keskustaan ja Kisakallioon.
 • Kaupunkistrategiassa mainitaan vain yhdellä lauseella elävä maaseutu.
 • Alueelle kaivataan ulkoliikuntapaikkoja, esim. ulkokuntosali Muijalaan.
 • Kävelyteiden kunnossapitoa toivotaan omatoimisen liikkumisen mahdollistamiseksi.
 • Liikuntatilojen maksullisuus haastaa harrastamista.
 • Suomen/Lohjan mallin harrastustoiminta toivotaan mahdollistettavan myös kuljetusoppilaille.
 • Kulkuyhteyksien puute haastaa harrastamista.
 • Liikenneyhteydet Nummenkylästä Lohjan kirkolle vaarassa, kun Nummenkylän tasoristeys lopetusuhan alla ”Tunnin junan”. suunnitelmissa, matka Nummelaan lyhenee ja houkuttelee.
 • Kävelyteiden ja katuvalojen kunnossapito (Nummenkyläntie – Arvolantie ja Nummenkyläntie – Vehka-alhonkuja).
 • Teiden talvikunnossapito.
 • Pohdintaa herätti se, milloin uusi tanssipaikka perustetaan Tanhuhovin lopetettua.
 • Henkilökohtaisella liikuntaneuvonnalla olisi merkittävä vaikutus hyvinvointiin ennaltaehkäisevänä sekä myös kuntoutumisen tukena.
 • Koulujen tilavuokrien kohtuullistaminen eri ikäisten kohtaamispaikkoina, esim. seniorikerhot, elinikäinen oppiminen.
 • Verkkosivujen ja tapahtumakalenterin tiedottaminen ajan tasalle.
 • Päätösten vaikutusten ja säästöjen seuranta ja niistä tiedottaminen.
 • Ennakkovaikutusten arvioinnin julkisuutta peräänkuulutetaan.

Mikä on paras kanava vaikuttaa? Mitä vaikuttamisen kanavia toivoisit lisää?

 • Kyläyhdistyksen toiminnalla on keskeinen rooli kylän vaikuttamismahdollisuuksien edistäjänä.
 • Kyläyhdistyksen FB-ryhmä ”Lieviön kylä”.
 • Ajasta ja paikasta riippumattomia osallistumisen tapoja mielellään digikanavissa toivotaan.
 • Kuntalaispaneelit vaikuttamisväylinä.
 • Kontaktia päättäjiin kaivataan.
 • Mahdollisuus vaikuttaa budjetin käyttöön alueella.
 • Kaivataan julkista suunnitelmaa ja parempaa tiedottamista kyläilloista (mitä alueita kyläilloilla halutaan kattaa).
 • Lapsille omaa ohjelmaa kyläiltoihin, esim. nukketeatteri, taikuri.
 • Yleisölle mikrofoni ja vuokrainduktiosilmukka tilaisuuksiin (Länsi-Uudenmaan Kuulo).
 • Sähköposti, Instagram, Facebook ja perinteiset ilmoitustaulut koetaan toimiviksi.
 • Kyläyhdistyksen aktiivitoimijoilla keskeinen rooli, tieto kulkee ihmisten välillä.
 • Vaikuttamiskanavaa suoraan kaupungin virkamiehille kaivataan (asiallinen Facebook).
 • Kaupungin sivustolla voisi olla alueellista tiedottamista.

Mitä vaikutuksia Nummenkylän koulun lakkauttamisella on ollut arkeen ja elämään?

 • Oppilaiden koulupäivät ovat pidentyneet kuljetusoppilailla.
 • Kuljetusmatkat lasten harrastuksiin ovat pidentyneet. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta kuljettaa, jolloin lapset eivät pääse harrastuksiin.
 • Muijalantien reunaan kaivataan pyörätietä turvallisen liikkumisen takaamiseksi sekä lapsille että vanhemmillekin.
 • Nummenkylän Kahosuon läpi menevä kevyen liikenteen väylän hoito on lopetettu. On ollut suosittu ulkoilureitti, mutta nykyisin suurimman osan vuotta käyttökelvoton.
 • Pohdintaa siitä, onko isommassa koulussa hyvä olla, huolta kiusaamisesta. Lasten turvallisuus taattava.
 • Nummenkylän koulun lapset siirretty ahtaaseen Muijalan kouluun. Muijalaan tulossa lisää asutusta, jolloin koulu jää liian pieneksi.
 • Pohdintaa siitä, voisiko Nummenkylän koulu toimia ainakin ala-asteikäisille Mäntynummen väistötilana.
 • Pienten koulujen lakkauttamisen myötä huoli liikuntatilojen katoamisesta kylältä.
 • Toivetta tiloista elinikäiseen oppimiseen kylällä vauvasta vaariin.
 • Ulkoilureittien kunnossapito heikentynyt ja haastaa kyläläisten liikuntamahdollisuuksia.
 

Aiheeseen liittyvää: