Viranhaltijapäätökset


Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan ( Kuntalaki 140 §). Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana päivänä. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Viranhaltijapäätöspöytäkirjat löytyvät täältä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Huom! Päätöksissä saattaa olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteet sisältävät tällöin salassa pidettäviä tietoja tai tietoja joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisuuden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike/tai ammattisalaisuuden. Päätöksistä on mustaustoiminnolla peitetty muut kuin välttämättömät henkilötiedot.

Viranhaltijapäätökset 21.2.2022 alkaen

 

Aiheeseen liittyvää: