Aluevaalit

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen HE 241/2020 vp  (linkki toiselle sivustolle avautuu uudessa välilehdessä). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö, muun muassa laki hyvinvointialueesta (611/2021) tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan vähimmäismäärä valtuutettuja;
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 79 valtuutettua.
_____________________________________________________________________________

26.1.2022
Aluevaltuustoon valitut valtuutetut aluevaaleissa 2022.

Vaalitulos vahvistetaan 26.1.2022 ja valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.
Aluevaalien tulokset osoitteessa: https://tulospalvelu.vaalit.fi/
Ehdokaskohtaiset tulokset: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/ehdkutulos_03.html

_____________________________________________________________________________

16.11.2021
ALUEVAALIT 2022 LOHJAN KAUPUNGISSA

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

ÄÄNIOIKEUS
Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään 23.1.2022 täyttää 18 vuotta.

Lohjan kaupungissa järjestettävissä aluevaaleissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettu Lohjan kaupungissa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoituskortti äänioikeudesta. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 12.-18.1.2022
Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:

Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, 08700 LOHJA
ke-pe 12.-14.1. klo 9.00 -18.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI
la-su 15.-16.1. klo 10.00 – 16.00

Mäntynummen Yhtenäiskoulun liikuntahalli, Mäntynummenkuja 15, 08500 LOHJA
ma-ti 17.-18.1. klo 14.00 -20.00

Prisma, Laurinkatu 37-41, 08100 LOHJA ja
Citymarket, Ojamonharjuntie 61, 08200 LOHJA
ke-pe 12.-14.1. klo 9.00-20.00
la-su 15.-16.1. klo 12.00-18.00
ma-ti 17.-18.1. klo 9.00-20.00

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA
ke-pe 12.-14.1. klo 10.00-16.00
la-su 15.-16.1. klo 10.00-14.00
ma-ti 17.-18.1. klo 14.00-20.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 PUSULA
la 15.1. klo 10.00-14.00
ma 17.1. klo 12.00-20.00

Karjalohjan monitoimihalli, Koulukuja 10, 09120 KARJALOHJA
pe 14.1. klo 10.00-14.00
la 15.1. klo 10.00-14.00
ma 17.1. klo 16.00-20.00

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:
Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema, vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, vuodeosastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Palvelutalo Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Hoitokoti Apilaniitty
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjupuisto
Lohjan Validia-talo
Perhekoti Iirisrinne

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla.
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).
Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Lohjan kaupungin kotihoidon henkilöiltä sekä kaupungin internet –sivuilta kohdasta kuntavaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. (044) 369 4301.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT
Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:

1. Kirkniemi- Kirkonkylä Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja
2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
3. Ojamo-Rantakantti Ojamon koulu, Kartanonkuja 4, 08200 Lohja
4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja
5. Ventelä Mäntynummen yhtenäiskoulun liikuntahalli,
Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
6. Moisio Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
7. Karjalohja Karjalohjan monitoimihalli, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja
8. Paloniemi-Routio Roution koulu, Havumetsäntie 4, 08350 Lohja
9. Muijala Muijalan koulun liikuntasali, Takaniityntie 26, 08680 Lohja
10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
11. Nummi Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00.
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Ne Lohjan kaupungissa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan vaalinumerosta, puh. 044 374 7700. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta 0800 94770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita aluevaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella.

Aluevaalilautakunnan kuulutus ehdokasasettelusta 3.12.2021

Ehdokkaat julkaistaan 23.12.2021: https://tulospalvelu.vaalit.fi/index.html

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

– äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
– ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
– aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
– äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
– kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022
– ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
– aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
– valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

 

Aiheeseen liittyvää: