Avustukset

Tältä sivulta löytyvät keskitetysti kuntalaisille tarkoitetut avustukset

Avustus asumisneuvontatoimintaan

Korjausavustukset yksityishenkilöille
• korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustukset taloyhtiöille
• hissiavustus (uuden hissin asentamiseen)
• esteettömyysavustus (avustus liikkumisesteen poistamiseen)
• sähköautojen latausinfra-avustus

Korkotukilainat
• Perusparannuksen lainoitus
• Uudistuotannon lainoitus

Kulttuuripalveluiden avustukset
• Toiminta-avustukset ja asukasyhdistysten avustukset (yhdistyksille) sekä kohdeavustukset ja kulttuurirahastojen avustukset (yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille)

Liikuntatoimen avustukset
•Investointiavustus (liikuntapaikka tai kalusto/väline), kohdeavustus ja vuokra-avustus

Nuorisotyön avustukset
• Kesäseteli, Nuorten Alkupääoma Menestykseen -avustus, toimitila-avustus ja nuorisotyöpalkinto

Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen toiminta-avustukset

Yksityistieavustukset

 

Aiheeseen liittyvää: