Kaupungin johtoryhmä

Kaupunginjohtaja
Mika Sivula
mika.sivula@lohja.fi
019 369 4321
Hyvinvointijohtaja
Katri Kalske
katri.kalske@lohja.fi
Elinvoimajohtaja
Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi
Henkilöstöjohtaja, Konsernihallinnon johtaja
Sara Rautiainen
sara.rautiainen@lohja.fi
Palvelutuotantojohtaja, tietohallintojohtaja
Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi
Kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti
Tapio Ruutiainen
tapio.ruutiainen@lohja.fi
Kaupunkisisältöjohtaja
Eero Ahtela
eero.ahtela@lohja.fi
Palvelualuejohtaja; Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue
Merja Kuusimurto
merja.kuusimurto@lohja.fi
Palvelualuejohtaja; Työikäisten palvelualue
Mira Uunimäki (virkavapaalla), sijainen Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi
Palvelualuejohtaja; Ikääntyneiden palvelualue
Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi
Henkilöstön edustaja
Leila Streng
leila.streng@lohja.fi
Johtoryhmän sihteerinä
johdon assistentti Johanna Alatalo johanna.alatalo@lohja.fi