Karstun kyläilta 28.11.2023

Hyvinvointia yhdessä -kyläilta järjestettiin Karstun seurantalolla 28.11.2023. Kyläillassa esiteltiin asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa ja osallistettiin kyläläiset pohtimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja Karstun koulun lakkauttamisen vaikutuksia arkeen ja elämään. Paikalla oli vajaa 20 kyläläistä keskustelemassa ja nauttimassa musiikkiesityksistä. Alta löydät yhteenvetona kyläläisten vastauksia kysymyksiin, joita heille esitettiin.

Mihin yhteisiin asioihin haluat vaikuttaa?

 • Uimarannan vedenlaadun tarkkailua toivotaan edes satunnaisesti .
 • Apua paikallisille kyläyhdistyksille luvattu lakkautetun uimarannan hoidossa, anomus hiekkakuormasta sai kielteisen päätöksen.  
 • Rantaan, sen ylläpitämiseen ja välineisiin toivotaan apua (esim. lasten leikkivälineet). Nyt kyläyhdistyksen jäsenmaksulla käytössä kaksi sup-lautaa. 
 • Rantaan kaivataan muutamaa ulkokuntosalilaitetta. Kyläyhdistys voisi hakea myös hankerahoitusta. Lohjan Liikuntakeskukselta toivotaan konsultointiapua laitteiden valinnassa ja mahdollisesti myös rahoitusta.
 • Mahdollinen rantasauna, esim. siirrettävä sauna, jota voisi kierrättää useammalla rannalla kylien yhteisenä.
 • Senioriliikuntaryhmän ohjaajaa kaivataan – jatkaako Liikuntakeskus vertaisohjaajakoulutuksia? 
 • Ideana kaupungin kyläkoordinaattori, joka voisi kierrellä kyliä ja aktivoida kylien toimintaa 
 • Villiyrttiretki kesällä? mitä kyläläinen voisi tehdä järjestäjänä 
 • Liikuntalajikokeilu kiertueena kyliin esim. tietty räätälöity malli, joka kiertäisi useammassa kylässä esim. yrittäjävetoisena toimintana. Lohjalaisen liikunnan päivä mobiilina tai kerran viikossa samana päivänä. 
 • Hiihtolatuja kaivataan, peltoladut mahdollisia.
 • Lasten toiveiden mukainen harrastuskerho koulun liikuntasaliin, kaikenikäisille sopiva, myös ikäihmisiä voisi olla mukana. 
 • Purjehdustoimintaa Karstunlahdella (Olympiaedustaja 1980).
 • Liikuntasali on kyläläisille tärkeä, sen säilyminen kuntalaisten käytössä toivotaan.
 • Liikuntasalin avain koodilukon taakse poistaisi avaimen hakuun liittyvät esteet ja lisäisi käyttöastetta.
 • Liikuntasalin markkinointi voisi olla keino liikuntasalin käyttöasteen nostamiseksi.
 • Luisteluradan jäädyttäminen mietityttää: sen jatkumiseen saatiin illassa vahvistus Liikuntakeskukselta (esim. taloudellinen tuki kyläyhdistykselle).
 • Laittamalla Karstun koulun katto kuntoon toiminta voisi jatkua.
 • Työhuoneen vuokrausmahdollisuus vanhan koulun tiloista.
 • Vanhan koulun tiloissa / seuraintalolla kyläläisten oleskelutila, jossa mahdollisuus käsitöihin, askarteluun ja liikuntaan.
 • Retkeilymahdollisuuksien esiin nostaminen Karkalin luonnonpuistoon ja Torholan luolaan.
 • Liikenneyhteydet kylältä toimivat parhaiten kouluaikoina – kulkeminen haastavaa koululaisten loma-aikoina.
 • Koulukuljetusten järjestäminen haastaa perheiden arkea. Samanikäiset lähellä toisiaan asuvat luokkatoverit kulkevat kouluun eri kyydeillä (bussi/koulutaksi) Lohjan koulukuljetuskriteerien mukaisesti (myös perheen eri ikäiset lapset), eikä vapaapaikkoihin ole mahdollisuutta.
 • Koulumatkojen turvallisuus: bussit usein täynnä, jolloin lapset joutuvat seisomaan bussissa. Nuoremmat oppilaat jännittävät bussimatkoja, vaatii rohkeutta kysyä yläkoululaiselta, saako viereen istua. Perheet ovat ratkaisseet kouluun kulkemista yhdessä vanhempien kesken kuljettamalla. 
 • Koulupäivän lyhentäminen eriarvoistaa lapsia – kuljetusoppilailla koulupäivä jatkuu valvotusti kuljetuksen puutteen vuoksi koululla, jos vanhemmat eivät pysty kuljetusta järjestämään.  
 • Lapselle, joka ei käy lähikoulua, ei järjestetä koulukuljetusta tilanteessa, jossa koulun vaihto lapsen hyvinvoinnin vuoksi on nähty lapsen edun mukaisena. 
 • Kuljettaminen harrastuksiin vie aikaa vanhemmilta ja isovanhemmilta.  
 • Koulujen kerhoihin ei voi jäädä koulupäivän jälkeen, jos vanhemmat eivät pysty hakemaan. Koulukyyti kotiin järjestetään koulupäivän päätyttyä.
 • Karstulaiset lapset tällä hetkellä kouluissa eri luokilla, toiveena olisi samoihin ryhmiin sijoittaminen kaverisuhteiden ylläpitämiseksi. Aiemmin yhteinen lukujärjestys tuki yhteisen koulupäivän jälkeisen vapaa-ajan viettoa. Lasten yhteisöllisyyden ja kaverisuhteiden jatkumoa toivotaan tuettavan edelleen. 
 • Aamupuuroa kaivataan koulupäivän alkuun.
 • Kouluruoan parantaminen toiveena koululaiselta.
 • Yläkoululaisille välipala-automaatti, koska päivät ovat pitkiä koulumatkojen ja harrastuksien vuoksi.

Mikä on paras kanava vaikuttaa? Mitä vaikuttamisen kanavia toivoisit lisää?

 • ”Murtsilla” merkittävä rooli
 • Kaupunki voisi tiedottaa ja osallistaa kyläläisiä kyläseuran tapahtumissa
 • Kyläyhdistyksen kautta tiedotteiden jakaminen postilaatikkoon.
 • Asukaschat, ”kansalaistori”: suora yhteys määrättynä aikana virkahenkilöihin ja luottamushenkilöihin. 
 • Kyläillat ja kyläkävelyt saavat kannatusta. Päättäjiä toivotaan paikalle kuuntelemaan.
 • Päättäjiltä ja virkamiehiltä toivotaan vastauksia sähköposteihin ja kysymyksiin.
 • Ilmoitustaulujen hyödyntäminen.
 • Karstu-Karkaliseuran FB-ryhmän hyödyntäminen viestinnässä.

Mitä vaikutuksia Karstun koulun lakkauttamisella on ollut arkeen ja elämään?

 • Kyläyhdistys ja koulu toimivat hyvin yhteen ja vietettiin yhteisöllisiä juhlia ja järjestettiin myyjäisiä, jossa kaikenikäiset kyläläiset mukana. Joulujuhla ilman koulua ei ole ottanut tuulta purjeisiin. 
 • Uudet asukkaat eivät tunne kyläläisiä, lapset ja nuoret näkyvät kylätoiminnassa vähemmän. Pohdintaa siitä, miten saada nuoria innostumaan kylätoiminnasta. 
 • Huoli koulun tilojen yhteisestä käytöstä jatkossa harrastustoimintaan.
 • Koulukuljetusten ja ryhmäjakojen vaikutusta karstulaisten lasten turvalliseen koulupäivään ja kaverisuhteisiin on avattu aiemmin koosteessa (mihin yhteisiin asioihin haluat vaikuttaa).
 

Aiheeseen liittyvää: