Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanvaltuuston nimeämiä luottamushenkilöelimiä. Niiden tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämistä. Lautakunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta ja varata asukkaille ja käyttäjille mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Aiheeseen liittyvää: