Presidentinvaali 2024

Oikeusministeriö, Tieto- ja tulospalvelu, koko maa:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_2/fi/lasktila.html

Alexander Stubbia kannatti 51,6 prosenttia äänestäjistä, Pekka Haavistoa kannatti puolestaan 48,4 prosenttia.

55-vuotias Stubb on professori EU-yliopistossa Firenzessä, Italiassa. Poliittisella urallaan Stubb on toiminut muun muassa pääministerinä, ulkoministerinä, kansanedustajana ja europarlamentaarikkona.

Äänestystulokset Lohja Presidentinvaali 2024, 2. vaali (100%), 11.2.2024 klo 22:14:

https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_2/fi/lasktila444.html

_______________________________________________________________________________
TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALI 2024

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

ÄÄNIOIKEUS
Presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutetut ovat samat ensimmäisessä ja toisessa vaalissa.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Toisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään 31.1.-6.2.2024 sekä ulkomailla Suomen edustustoissa 31.1.-3.2.2024.

Lohjan kaupungin ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:

Virkkalan kirjasto Virkkalantie 9, 08700 Lohja
ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 10:00 – 18:00

Sammatin koulu Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
la-su 3.-4.2.2024 klo 10:00 – 16:00

Mäntynummen kirjasto Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
ma-ti 5.-6.2.2024 klo 12:00 – 20:00

Lohjan pääkirjasto Karstuntie 3 , 08100 Lohja
ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 9:00 – 20:00
la-su 3.-4.2.2024 klo 9:00 – 16:00
ma-ti 5.-6.2.2024 klo 9:00 – 20:00

Citymarket Ojamonharjuntie 61, 08200 Lohja
ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 9:00 – 20:00
la-su 3.-4.2.2024 klo 9:00 – 16:00
ma-ti 5.-6.2.2024 klo 9:00 – 20:00

Saukkolan kirjasto Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 10:00 – 16:00
la-su 3.-4.2.2024 klo 10:00 – 14:00
ma-ti 5.-6.2.2024 klo 14:00 – 20:00

Pusulan koulu Kaukelantie 1, 03850 Pusula
la 3.2.2024 klo 10:00 – 14:00
ma 5.2.2024 klo 12:00 – 20:00

Karjalohjan kirjasto Keskustie 88, 09120 Karjalohja
la 3.2.2024 klo 10:00 – 14:00
ma 5.2.2024 klo 12:00 – 20:00

Vaalibussi Saima kiertää Lohjan kyliä seuraavin aikatauluin.
Ke 31.1.2024
klo 14.00 – 15.10 Karjalohja, Sale
klo 15.40 – 16.50 Sammatti, Sale
klo 17.50 – 19.00 Routio, Kalliomäentie 2
To 1.2.2024
klo 14.00 – 15.10 Ikkalan koulu
klo 15.40 – 16.50 Pusula, Sale
klo 17.50 – 19.00 Leppäkorven kauppa, Leppäkorventie 1009
La 3.2.2024
klo 12.00 – 13.10 Nummen kirkonkylä, Siipoontie 1
klo 14.20 – 15.30 Muijalan koulu
klo 15.50 – 17.00 Lempolan a-katsastus
Ma 5.2.2024
klo 14.00 – 15.20 Maila, Lohjansaarentie 1300
klo 15.50 – 17.10 Kirkniemen kansakoulu, Marskintie 4
klo 17.40 – 19.00 Vappula, Metsätähtikuja 1
Ti 6.2.2024
klo 14.00 – 15.10 Hiidensalmi, Sahapiha 2
klo 15.30 – 16.40 Moisio, Talpelankatu 2
klo 17.00 – 19.00 Lohjan tori

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:
Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, osastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Palvelukoti Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjunpuisto
Lohjan Validia-talo
Ryhmäkoti Salliva
Palvelukoti Katajankaari
Uniikki Lohja

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla.
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).
Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsenen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 ja mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00. Mikäli henkilö on ilmoittautunut presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.
Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon henkilöiltä sekä Lohjan kaupungin internet –sivuilta kohdasta presidentinvaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. 040 188 6100.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT
Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:

 1. Kirkniemi- Kirkonkylä Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja
 2. Maksjoki Järnefeltin yhtenäiskoulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja
 3. Ojamo-Rantakantti Ojamonharjun yhtenäiskoulu, Kartanonkuja 4, 08200 Lohja
 4. Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja
 5. Ventelä Mäntynummen yhtenäiskoulu,
  Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
 6. Moisio Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
 7. Karjalohja Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja
 8. Paloniemi-Routio Routionmäen yhtenäiskoulu, Havumetsäntie 4, 08350 Lohja
 9. Muijala Muijalan koulu, Takaniityntie 26, 08680 Lohja
 10. Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
 11. Nummi Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
 12. Pusula Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00.
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.
Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, äänioikeusilmoitus lähetetään
sähköisesti.

Ne Lohjan kaupungin asukkaat, joilla ei ole väestötietojärjestelmään merkittyä osoitetta kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan vaalinumerosta, puh. 044 374 7700. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta puh. 0800 94770 (fin), tfn 0800 94771 (sve) ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Lohjalla 4.12.2023
Keskusvaalilautakunta


Lisätietoja oikeusministeriön sivulta: https://vaalit.fi/presidentinvaali

 

Aiheeseen liittyvää: