Sammatin kyläilta 16.1.2024

Hyvinvointia yhdessä -kyläilta järjestettiin maamiesseurantalo Sampaalassa 16.1.2024. Kyläillassa osallistettiin kyläläiset pohtimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja keskustelemaan sammattilaisille tärkeistä arjen hyvinvointia lisäävistä asioista. Paikalle saapui liki 60 kyläläistä nauttimaan musiikkiesityksestä ja keskustelemaan.

Sammatin kyläilta tavoitti ilahduttavasti lapsia ja nuoria keskustelemaan toiveistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa. Lapset piirsivät, kirjoittivat ja keskustelivat toiveistaan aikuisten kanssa. Alta löydät yhteenvetona kyläläisten vastauksia kysymyksiin, joita heille esitettiin.

Mihin yhteisiin asioihin haluat vaikuttaa?

 • Liikuntakeskuksen alueellista strategiaa peräänkuulutettiin.
 • Sammatin koulun henkilökunta ja oppilaskunta, Viidakkorumpu -vanhempainyhdistys ja Sammatin Sampo esittivät toiveen liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienoselle liikuntapuistosta Sammatin koululle.
 • Koulun yhteydessä ja kylän keskellä olevan lähiliikuntapaikan uudistamista toivottiin.
 • Kevät- ja syyskaudella toiveena on mahdollistaa oppilaille monipuoliset pallopelit tarkoituksenmukaisella alustalla ja talvikaudella luistelu on jatkossakin toivottu tapa liikkua.
 • Sammatin koulun oppilaskunnan ideoita koulun liikuntapaikkojen kehittämiseksi: kaukaloon pitäisi saada koripallotelineitä enemmän, kaukaloon pitäisi saada tekonurmikenttä, jonka voi talvella jäädyttää luistinradaksi ja pihalle voisi hankkia esim. pyörivän “donitsin” ja minigolfratoja.
 • Sammatin koulun henkilökunta on oppilaiden kanssa samaa mieltä siitä, että koulun yhteyteen tarvitaan ajanmukainen lähiliikuntapaikka. Oppilailla on halu ja tarve liikkua välituntien aikana mahdollisimman monipuolisesti. Myös liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukainen ympäristö on avainasemassa.
 • Vuosia Sammatin koulun pihalla ollut kaukalo on toimimaton. Kaukalossa on asfalttipinta, joka ei houkuttele pelaamaan ja leikkimään. Talvisin jäädytetty kaukalo on oppilaiden suosiossa niin välitunneilla kuin liikuntatunneillakin.
 • Urheilukentälle toivottiin lisää puistomaisuutta ja toimintaa.
 • Kuntosalille toivottiin eläkeläisille mahdollisuutta päiväkäyttöön.
 • Kuntosalille toivottiin käyttöopastuksia omatoimiharjoittelun aloittamisen tueksi.
 • Mahdollisuudet liikkumiseen vaikuttavat nuorten hyvinvointiin: mielenterveysongelmat, pahoinvointi, ylipaino ja ilkivalta kuriin liikkumista lisäämällä.
 • Parempia bussiyhteyksiä keskustaan, jotta esim. harrastuksiin kulkeminen olisi mahdollista myös autottomille.
 • Lasten toiveena on turvallisen kävelytien rakentaminen Werlanderintielle.
 • S1-kaavan toivotaan etenevän.
 • Kesäkonsertti Lohilammen museolle.
 • Kirjaston tulee säilyä Sammatissa.
 • Pitäisi kuunnella paremmin, miten oppilaat haluavat opiskella – erilaiset tavat oppia huomioon.
 • Lohjalle toivotaan eri aineisiin erikoistuneita luokkia.
 • Suljettua jäämäkeä toivottiin takaisin.
 • Enemmän leipävaihtoehtoja eikä kalakeittoa kouluruoaksi.

Mikä on paras kanava vaikuttaa? Mitä vaikuttamisen kanavia toivoisit lisää?

 • Lehdet koettiin parhaiksi vaikuttamisen kanaviksi.
 • Jotkut kokivat Facebookin parhaaksi viestintäkanavaksi.
 • Yhteishenki ja aktiiviset asukkaat toimivat voimavarana tiedon kulussa.
 • Aluetoimikunnat tulee säilyttää jatkossakin.
 • Palautekanavat tulisi olla kunnossa. Voit antaa kaupungille palautetta täällä.
 • ”Ollaan täällä juteltu, että älyttömän merkitsevä ja hieno ilta, ehdottomasti näitä lisää”
 • Kyläillassa jututetuista lapsista kaikki äänestivät kyläillat jatkoon.
 • Kouluterveyskysely toimii osalle hyvin, mutta joillekin on helpompi keskustella asioista.
 • Äänestyksestä ei juuri ollut kokemusta, mutta sen arveltiin toimivan hyvin.
 • Nopeita kyselyitä ja äänestyksiä älylaitteilla haastaa omien älylaitteiden saatavuus, laitteiden tulee olla koulun puolesta käytössä.
 • Nuorimmat osallistujat kokivat juttelun aikuisen kanssa olevan paras tapa ilmaista näkemyksiään.
 

Aiheeseen liittyvää: