Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialue

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Linkki Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sivulle: https://www.luvn.fi/fi

Lisätietoa uudistusten valmistelusta löytyy myös hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen sivustolla.

Ilmoittaudu mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisöön   
(ilmoittaudu tästä linkistä). Tilaa Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen tuoreet kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuussa: Tilaa uutiskirje | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi) . Uutiskirje on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Digihyvinvointi-palvelun infosivu: https://www.luvn.fi/fi/digihyvinvointi

Kuva Digihyvinvointipalvelusta

30.12.2022
Kuittaa Kanta-informointi verkossa ja sujuvoita asiointiasi
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sinusta laatimat potilasasiakirjamerkinnät, tutkimustulokset ja reseptitiedot tallentuvat kansalliseen Kanta-palveluun. Voit käydä myös itse tarkastelemassa tietojasi Omakanta-palvelun kautta. Lue lisää:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/12/kuittaa-kanta-informointi-verkossa-ja-sujuvoita-asiointiasi


13.12.2022

Vuoden 2023 talousarvio, vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma ja asiakasmaksut hyväksyttiin

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman ja tarkisti hallintosääntöä. Kokouksessa vahvistettiin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen nettomenot ovat vuodessa noin 1 734 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 alijäämäennuste on noin 70,6 milj. euroa, joka katetaan taloussuunnitelmakauden aikana. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan vuoden 2023 aikana samassa yhteydessä palvelustrategian kanssa.

Asiakasmaksut
Aluevaltuusto vahvisti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet 1.1.2023 alkaen.

Hallintosääntö
Aluevaltuusto tarkisti hallintosääntöä. Muun muassa palvelut ja resurssit -lautakuntaan nimetään henkilöstön toimesta kaksi edustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Asiakasmaksujen alentamisen ja maksuista vapauttamisen perusteet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen


7.12.2022
Vahvemmat yhdessä – kampanja sote- ja pelastustoimen uudistuksesta

Hyvinvointialueille siirrytään 1.1.2023 sote- ja pelastustoimen uudistuksen myötä, joka on ollut paitsi usean edeltävän hallituksen, myös tämän hallituksen mittavin hanke. Valtakunnallisella kansalaiskampanjalla tarjotaan tukea hyvinvointialueiden viestintään ja ” Vahvemmat yhdessä”- kampanjalla kerrataan vielä, miksi tämä uudistus on haluttu saattaa maaliin.

Hyvinvointialueet.fi  sivustolle -kampanjasivusto


1.12.2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet on vahvistettu
Valtioneuvosto vahvisti 1.12.2022 yleisistunnossaan valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023-2026. Tavoitteet ovat strategisia ja koskevat koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteet ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Tavoitteet tukevat palvelujen ajankohtaisia uudistus- ja kehittämistarpeita.

Tavoitteita alueiden yhdenvertaisille palveluille, yhteistyölle ja varautumiselle
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään, että valtakunnallisissa tavoitteissa määritellään tavoitteet esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisen toteutumisen ja palvelujen yhteensovittamisen edistämiselle, hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiselle sekä alueellisen ja valtakunnallisen valmiuden ja varautumisen toteuttamiselle.
https://soteuudistus.fi/-/1271139/sosiaali-ja-terveydenhuollon-valtakunnalliset-tavoitteet-on-vahvistettu


30.11.2022
Yhteistyöllä varmistetaan palvelutuotannon turvallinen siirto hyvinvointialueelle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuun siirto kunnilta hyvinvointialueelle toteutetaan 1.1.2023. Länsi-Uudellamaalla siirtymän toteutus on poikkeuksellisen haastava prosessi, koska hyvinvointialueen hallinnolliset rakenteet rakennetaan pitkälti uusina ratkaisuina ja aikataulu on tiukka.
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/yhteistyolla-varmistetaan-palvelutuotannon-turvallinen-siirto-hyvinvointialueelle


29.11.2022
Etäpalvelut laajentavat palveluvalikoimaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella valmistellaan kotona asumista tukevia teknologiaratkaisuja, joilla voidaan tulevaisuudessa palvella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaita entistä monipuolisemmin.

Digitaalisten palvelujen luomat mahdollisuudet tulivat konkreettisesti ilmi koronapandemian myötä. Monet palvelut siirtyivät digitaaliseen maailmaan ja monet niistä havaittiin niin toimiviksi, että niitä kannattaa jatkaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen eri kunnissa digitaalisia ratkaisuja on hyödynnetty muun muassa etäpäivätoiminnassa, etäkuntoutuksessa ja etäkotihoidossa. Tarkoitus on, että palvelut laajenevat koko hyvinvointialueelle.
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/etapalvelut-laajentavat-palveluvalikoimaa


22.11.2022
Asukastilaisuuden 17.11.2022 tallenne katsottavissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/watch?v=S9HnbouEj5o.


18.11.2022
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustetaan alueellinen ikääntyneiden neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö eli Seniori-info

Seniori-infon neuvontapuhelin käynnistyy 20.12.2022. Neuvonta on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille sekä heidän läheisilleen. Neuvonnan tarkoituksena on tarjota apua hyvinvointiin, ikääntymiseen ja arkielämään liittyviin kysymyksiin sekä ohjata asukkaita palveluihin hakeutumisessa. Neuvontaa toteutetaan keskitetysti kahdella alueella (itä ja länsi). Palvelutarpeen arviointi ja palvelupäätösten teko sen sijaan tapahtuvat paikallisissa asiakasohjaustiimeissä, joiden toiminta käynnistyy vuoden vaihteessa.

Seniori-infon tehtävänä on:

Tarjota ikääntyneille neuvontaa hyvän ikääntymisen ja kotona asumisen tukemiseksi (sis. neuvonta kolmannen sektorin ym. palveluista). Tehdä ensiarvio asiakkaan tilanteesta neuvonnassa sekä tarvittaessa laaja-alainen palvelutarpeen arviointi kotikäyntinä asiakasohjaajan toimesta. Tehdä tarvittavat palvelupäätökset, varmistaa palvelujen käynnistyminen sekä toteuttaa asiakkuuden seurantaan yhteistyössä palvelutuotannon kanssa.
Seniori-infon käynnistyminen aiheuttaa muutoksia sekä asukkaiden että ammattilaisten yhteydenottokanaviin. Kunnissa nykyisin käytössä olevat ikääntyneiden palvelujen neuvontanumerot ja sähköiset yhteydenottokanavat poistuvat käytöstä, ja tilalle luodaan uudet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteiset yhteydenottokanavat (neuvontapuhelin, sähköposti, sähköiset yhteydenottolomakkeet).

Seniori-info vastaa pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnista ja palvelupäätösten tekemisestä ikääntyneiden palveluissa 1.1.2023 alkaen.
-Mikäli ikäihmisellä tai hänen läheisellään on ikääntymiseen tai arkisuoriutumiseen liittyviä kysymyksiä / huolia ja hän tarvitsee tietoa ja neuvontaa, hänet voi ohjata soittamaan Seniori-infon neuvontapuhelimeen 20.12.2022 alkaen.

Läntinen alue (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti): p. 029 1512 280
-Mikäli kyseessä on ilmeinen palvelujen tarve, mutta asiakkaalla EI vielä ole palveluja / asiakkuutta, ota yhteys suoraan kyseisen alueen asiakasohjaustiimiin.
Mikäli kyseessä on henkilö, jolla on jo palveluja / asiakkuus, ota yhteys ensisijaisesti asiakkaan omatyöntekijään (hoitoa toteuttavaan tahoon) ja toissijaisesti kyseisen alueen asiakasohjaustiimiin.


18.11.2022
Luvn.fi-verkkosivut uudistetaan syksyn aikana

Luvn.fi-verkkosivut ovat olleet käytössä valmistelun tiedotuskanavana jo keväästä asti. Syksyn aikana sivuja kehitetään eteenpäin sekä sisällön että ulkoasun osalta. Uuden ilmeen sivut julkaistaan joulukuun puolivälissä.

Tavoitteenamme on kehittää sivuista selkeä kokonaisuus, josta Länsi-Uudenmaan asukas löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Verkkosivuille tulee kiinteä ylänavigaatio, joka sujuvoittaa sivujen käyttöä. Sivustolla on myös hakutoiminto, joka helpottaa oikean tiedon löytämistä.

Palvelut, yhteystiedot ja asiakkaan toimintaohjeet saadaan verkkosivuille toimipisterekisterin tiedoista sekä asiakkaaksi tulon projektin tuottamien tietojen perusteella. Asiakkaaksi tulon projekti tekee tiivistä yhteistyötä palvelulinjojen valmistelun kanssa.

Näiden tietojen lisäksi sivuille tulee tietysti paljon muutakin sisältöä. Kaikki tällä hetkellä luvn.fistä löytyvä tieto siirretään tuleville sivuille.
Sama osoite luvn.fi säilyy käytössä.


9.11.2022
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen postiosoite ja kirjaamon osoite

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen postiosoite ja kirjaamon osoite on:
PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE
PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE
P.O.BOX 33, 02033 WESTERN UUSIMAA WELLBEING SERVICES COUNTY

Johdon sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luvn.fi.
Hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden sähköpostiosoite 1.1.2023 alkaen on: etunimi.sukunimi@luvn.fi.

Toimipaikkojen käyntiosoitteet pysyvät ennallaan.


3.11.2022
Historian ensimmäiset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston kokoukset ovat pidetty 2.11.2022. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valittiin hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Milla Suominen (Espoo). Varapuheenjohtajiksi valittiin Fanny Määttä (1. vpj., Inkoo) ja Sandra Kari (2. vpj., Kirkkonummi).

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Olli Männikkö (Espoo). Varapuheenjohtajiksi valittiin Mirja Janérus (1. vpj., Lohja) ja Kaj Sjöblom (2. vpj., Kirkkonummi).

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kuusela (Espoo). Varapuheenjohtajiksi valittiin Marsa Valtonen (1. vpj., Lohja), Rosita Ahlgren (2. vpj., Inkoo) ja Juha-Matti Koskinen (3. vpj., Kirkkonummi).


31.10.2022 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut käsitellään talousarvioneuvottelujen yhteydessä

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen käsittelyä ja asia jätettiin pöydälle. Palvelusetelien käyttö hyvinvointialueella jatkuu palvelujen tuotantotapana. Aluehallitus päätti palvelusetelin arvosta ja palveluista, joihin palveluseteliä käytetään.
Lue lisää:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/10/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut-kasitellaan-talousarvioneuvottelujen-yhteydessa


28.10.2022
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluyksikköpäälliköt on valittu.
Lue lisää:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/10/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-palveluyksikkopaallikot-on-valittu26.10.2022
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman tavoitteet:
Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 25.10.2022

Aluevaltuusto hyväksyi yhdessä rakennetun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisen strategian. Strategia antaa suunnan hyvinvointialueelle ja kuvaa hyvinvointialueen ensimmäisen valtuustokauden 2023–2025 päämäärät.
Lue lisää: https://luhva-d10julk.oncloudos.com/kokous/2022117-4-3677.PDF

LUVN startegia kansi


11.10.2022
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa:

Kutsu järjestöjen infotilaisuuteen

Tule kuulemaan aluehallituksen päätökset vuoden 2023 järjestöavustuksista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella keskiviikkona 26.10.2022 klo 16.00.

50 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan paikan päälle. Livetilaisuus järjestetään HyTe ry:n tiloissa. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Osoite: Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo / Kansalaistoiminnankeskus 2.krs ”Sali”

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös verkossa.

Infossa kerrotaan ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen järjestöavustuspäätöksistä ja vastataan ennakkoon esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset voi jättää ilmoittautumisen yhteydessä. Jätäthän kysymyksesi viimeistään sunnuntaina 23.10.2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/10/kutsu-jarjestojen-infotilaisuuteen28.9.2022

Vammaispalvelujen asukasinfo 27.10.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää torstaina 27.10.2022 vammaispalvelujen asukasinfo-tilaisuuden verkossa hyvinvointialueen asukkaille klo 17.00 suomeksi ja klo 18 ruotsiksi.

Infossa kerrotaan ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen vammaispalvelujen valmistelusta ja käsitellään aiheita, joista asukkaat ovat esittäneet kysymyksiä ennakkoon.

Lue lisää:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/09/vammaispalvelujen-asukasinfo-27102022     


15.8.2022

Kohti hyvinvointialuetta: infotilaisuus asukkaille ja yhteistyökumppaneille 22.9.2022

Järjestämme seuraavan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvän infotilaisuuden verkossa torstaina 22.9.2022 klo 17.00–17.45 suomeksi ja klo 18.00–18.45 ruotsiksi.
Luvassa on tuoreet kuulumiset hyvinvointialueen valmistelusta: missä mennään juuri nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Linkki lisätietoihin ja osallistumislinkki tilaisuuteen:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/08/kohti-hyvinvointialuetta-infotilaisuus-asukkaille-ja-yhteistyokumppaneille-2292022


         12.8.2022

         Tervetuloa vastaamaan strategiakyselyyn!

Hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt ja tässä vaiheessa haluamme kuulla ajatuksiasi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen arvoista ja toiminnan painopisteistä. Kysely on suunnattu alueen kuntien henkilöstölle, asukkaille sekä järjestöille ja yrityksille.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategiatyössä. Pyydämme vastaustasi viimeistään 26.8.2022. Kyselyyn vastanneiden asukkaiden ja työntekijöiden kesken arvotaan Finnkinon leffalippuja. Mikäli haluat osallistua arvontaan, muistathan jättää kyselyn lopussa yhteystietosi:

https://link.webropolsurveys.com/S/E8026D1DFB0832CD

         31.5.2022
         Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun uutiskirje 5/2022


17.5.2022
Sanna Svahn valittiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/05/sanna-svahn-valittiin-lansi-uudenmaan-  hyvinvointialuejohtajaksi

13.5.2022

Usein kysytyt kysymykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentamisesta

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Mitä kaikkea se tuo mukanaan? Kokoamme tälle sivulle vastauksia kysymyksiin, joita asukkaat ja yhteistyökumppanimme useimmin kysyvät.
https://www.luvn.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset-lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-rakentamisesta


12.4.2022

 • Kohti hyvinvointialuetta: infotilaisuus asukkaille ja yhteistyökumppaneille 5.5.2022

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä avoimia infotilaisuuksia. Seuraava tilaisuus on verkossa torstaina 5.5.2022 klo 17–18 suomeksi ja klo 18.15 – 19.15 ruotsiksi.
Teams-linkki tilaisuuteen julkaistaan sivulla https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/04/kohti-hyvinvointialuetta-infotilaisuus-asukkaille-ja-yhteistyokumppaneille-552022 ennen tapahtumaa.
Luvassa on tuoreet kuulumiset hyvinvointialueen valmistelusta: missä mennään juuri nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Lue lisää: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/04/kohti-hyvinvointialuetta-infotilaisuus-asukkaille-ja-yhteistyokumppaneille-552022

_____________________________________________________________________
12.4.2022

 • Kuntakierrokset varmistavat yhteistyön jatkuvuudenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue vuokraa palveluille tarvittavat toimitilat kunnilta tai yksityisiltä toimijoilta. Hyvinvointialueen ja kuntien tapaamisissa kuntakierroksella tärkeintä on saada koottua tietoa uusista tilahankkeista, jotta niitä voidaan jatkossa kehittää yhdessä.Millaisia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tiloja Länsi-Uudellamaalla on nyt ja tulevaisuudessa? Muun muassa näistä aiheista keskustellaan parhaillaan meneillään olevalla kuntakierroksella, jossa tilahallinnon valmistelijat, palvelujen valmistelujohtajat ja Länsi-Uudenmaan kuntien johto tapaavat toisiaan.


31.3.2022

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi kahdeksan hakijaa 
  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan virkaa on hakenut määräaikaan 31.3.2022 kahdeksan henkilöä. Hakijat ovat aakkosjärjestyksessä:

• Hanhisalo, Markus, DI, Espoo
• Lindberg, Jukka Otto Tapio, VTM, Hämeenlinna
• Paavolainen, Petri, DI, Espoo
• Pekkanen, Lea Maarit, terveystieteiden maisteri, Kirkkonummi
• Svahn, Sanna, lääketieteen tohtori, Espoo
• Tiensuu, Teemu, YTM, Kerava
• Tollet, Jan-Johannes, DI, Espoo
• Tuomolin, Petra, kauppatieteiden maisteri, Turku

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan 7.4.2022 ja 8.4.2022 Henkilöarvioinnit järjestetään viikolla 16. Aluevaltuuston valtuustoryhmät haastattelevat kärkihakijoita 4.5.2022 Aluehallitus tekee esityksen valittavasta henkilöstä aluevaltuustolle 10.5.2022. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen johtajan valinnasta kokouksessaan 17.5.2022.

Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi, alkaen 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan. Lisäksi viiden vuoden jatkoaika on mahdollinen.

Hyvinvointialuejohtaja vastaa hyvinvointialueen ylimpänä viranhaltijana uuden organisaation kokonaisjohtamisesta, johtaen sen toimintaa, hallintoa ja taloutta kaksikielisessä toimintaympäristössä. Hän vastaa aluevaltuuston ja -hallituksen palvelutoiminnalle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hän johtaa hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa tilapäistä muutosorganisaation ohjausryhmää ja operatiivista johtoryhmää.


 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 7.3.2022

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai tallenteena.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään maanantaina 7.3.2022 kello 17.30 alkaen Dipolissa, Otakaari 24, Espoo.

Ensimmäisessä kokouksessa käydään aluevaltuuston puheenjohtajiston, aluehallituksen ja lautakuntien vaalit, päätetään hallintosäännöstä ja käsitellään muun muassa henkilöstösiirrot luovuttavista organisaatioista hyvinvointialueen palvelukseen sekä hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai tallenteena:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokousaineistot:

Kokouksen esityslista
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 14.3.2022 lähtien

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käsitteli rahoituskysymyksiä ja sopimussiirtoja 11.2.2022
  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin antoi valtiovarainministeriölle lausunnon asetusluonnoksesta, joka koskee hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoitusta.

Ehdotetut muutokset valmistelurahoitusta koskevaan asetukseen ovat yleisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Hyvinvointialue ehdottaa lisäyksinä, että avustusta voitaisiin myöntää myös hyvinvointialueiden toiminnan, hallinnon ja päätöksenteon kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä valtuustoryhmän toiminnan tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi hyvinvointialue ehdottaa, että hyvinvointialueille voitaisiin tarvittaessa myöntää lisäavustusta, jotta palvelujen järjestämisvastuu voidaan siirtää hyvinvointialueelle häiriöttömästi.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli sopimusten siirtoja sekä virka-avun tai työpanoksen korvaamisen perusteita.

Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle annettava lausunto sekä aluevaltuutetuille ja varavaltuutetuille maksettavat kokouspalkkiot ajalta ennen aluevaltuuston järjestäytymistä käsitellään tulevassa kokouksessa. Muut päätökset tehtiin esitysten mukaan.

Väliaikainen valmistelutoimielin pitää ylimääräisen kokouksen 18.2.2022 ja tarvittaessa myös 28.2.2022.

 • Poliittiselta seurantaryhmältä ehdotus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuselinrakenteeksi 24.1.2022

Seurantaryhmän ehdotuksessa on lakisääteisten luottamuselinten lisäksi palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta, yksilöasioiden jaosto ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunta. Luottamuselinrakenteesta päättää aluevaltuusto. Seurantaryhmä sai työnsä päätökseen, viimeinen kokous oli 20.1.2022.

Hyvinvointialueen lakisääteisiä luottamuselimiä ovat aluevaltuusto ja aluehallitus, tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, aluevaalilautakunta, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Muilta osin luottamuselinorganisaatiosta päättää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto, jonka ensimmäinen kokous on 7.3.2022.


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun infotilaisuus 12.1.2022

Tallenne 12.1.2022 (ulkoinen linkki), katsottavissa 26.1.2022 asti.

Valmiit L-U-konseptit ja muut päättyneet projektit               13.1.2022

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue antoi lausunnon hoitotakuun tiukentamista koskevasta lakiesityksestä ja päätti ICT-hankinnoista 17.12.2021
  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue suhtautuu myönteisesti perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista koskevan lakiesityksen tavoitteeseen eli terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue katsoo kuitenkin, että siirtymäajan tulee olla esitettyä pidempi tai hoitotakuuta tulee tiukentaa vaiheittain, jotta lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoimiseen sekä tiloihin liittyvät kysymykset on mahdollista ratkaista. Vuonna 2023 tulee ensisijaisesti turvata palveluiden haltuunotto hyvinvointialueilla. Hoitotakuun tiukentamisen edellyttämä palvelujärjestelmän kehittäminen on mahdollista vasta tämän jälkeen. LausuntoHankinnat ja sopimukset

Hyvinvointialue päätti hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä päätelaite- ja loppukäyttäjäpalvelut, Tiera365-palvelun jatkuvat palvelut sekä loppukäyttäjä- ja Tiera365-palvelujen käyttöönottoprojektin. Hankinnat sisältävät mm. käyttötuen, lähituen, laitteiden elinkaari- ja laitehallintapalvelut, Microsoft-käyttöoikeudet sekä kehitys- ja asiantuntijatyöt. Mikäli hyvinvointialueelle myönnettävä ICT-muutosrahoitus ei ole riittävä, voidaan käyttöönotto keskeyttää kustannusten minimoimiseksi.

Hyvinvointialue päätti hankkia tietoliikenneratkaisun suunnitteluprojektin Istekki Oy:ltä. Hankinta rahoitetaan jo myönnetyllä ICT-siemenrahoituksella.

Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ovat yhdessä kartoittaneet kriittisiä sopimuksia, jotka tulee jakaa Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä. Ensimmäisenä päätettiin digitransformaatioon ja päätöksentekojärjestelmään liittyvien sopimusten jakamisesta.

Kokousaineistot

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue solmii ICT-ratkaisuihin liittyviä puitesopimuksia
  26.11.2021

Määräaikaisten puitesopimusten piirissä ovat mm. loppukäyttäjä- ja päätelaitepalvelut, konesalipalvelut sekä tietoliikenne-, puhelinliikenne- ja integraatioratkaisut.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti solmia ICT-ratkaisuihin liittyvät puitesopimukset Kuntien Tiera Oy:n kanssa (mm. loppukäyttäjä- ja päätelaitepalvelut sekä konesalipalvelut) ja Istekki Oy:n kanssa (mm. tieto- ja puheliikenne sekä integraatioratkaisut). Lisäksi Istekki Oy:n kanssa solmitaan puitesopimusta täydentävät erilliset tietojenkäsittely- ja tietoturvasopimukset osapuolten välille.

Kumpikin puitesopimus on määräaikainen 31.12.2023 saakka. Puitesopimuksilla sovitaan yhteistyön yleisistä ehdoista ja käytännöistä. Puitesopimusten perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole määräostovelvoitetta palveluihin. Mahdollisista projekti- ja palvelutoimituksista laaditaan erilliset hankintapäätökset ja hankintasopimukset.

Lisäksi päätettiin solmia Istekki Oy:n kanssa tietoliikennepalvelujen tuottamiseen liittyvä esisopimus, joka on voimassa enintään 31.7.2022 saakka.

Väliaikainen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset ovat 9.12.2021, 17.12.2021 (tarvittaessa), 14.1.2022, 28.1.2022 ja 11.2.2022. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Kokousaineistot
Hyvinvointialueen päätöksenteko

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 hyväksytty 8.10.2021

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti vuoden 2021 talousarviosta ja vuoden 2022 taloussuunnitelmasta.

Lisäksi päätettiin liittyä DigiFinland Oy:n hankintarenkaaseen, joka koskee vanhojen sote-tietojen arkistointiin liittyviä kilpailutuksia, ja annettiin lausunto asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksia Suomen kestävän kasvun ohjelmassa vuosina 2021–2025.

Valmisteluelin pitää tarvittaessa ylimääräisen kokouksen 15.10.2021.

 • Poliittinen seurantaryhmä perehtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen ja riskeihin 7.10.2021

Aikataulu, tietojärjestelmät ja rahoitus huolenaiheina
Valmisteluun liittyviä suurimpia riskejä ovat tiukka aikataulu, tietojärjestelmät sekä puuttuvat rahoituspäätökset. Aikaa on erittäin vähän esimerkiksi tietojärjestelmähankintoihin sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien integroimiseen. Lisäksi kaikki hyvinvointialueet ovat toteuttamassa mittavia muutoksia samanaikaisesti, joten henkilöstö- ja muut resurssit ovat tiukoilla.

Näistä teemoista keskusteltiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun poliittisen seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa 6.10.2021.

Seurantaryhmä nosti esille huolensa tietojärjestelmien kustannuksista ja rahoituksesta, potilastietojärjestelmien integroimiseen liittyvästä potilasturvallisuudesta ja tietoturvasta sekä asukkaiden palveluista siirtymävaiheessa, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Asukkaiden palvelujen turvaaminen ensisijaista
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Sanna Svahn totesi, että asukkaiden palvelujen turvaaminen on tärkeintä. Tarkoitus on säilyttää toimivat palveluketjut myös muutoksen yhteydessä ja kehittää niitä yhdessä eteenpäin.

Seurantaryhmä palaa näihin teemoihin tulevissa kokouksissaan. Seuraavat kokouksen ovat 10.11. ja 9.12.

Lisätiedot:
• Henrik Vuornos, seurantaryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, henrik.vuornos@gmail.com
• Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, sanna.svahn@espoo.fi
Seurantaryhmän kokousmuistio 6.10.2021

 • Uusia valmistelujohtajien tehtäviä avattu hakuun Länsi-Uudellamaalla – ICT-valmistelu etenee  1.10.2021
  Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksista vastaavien valmistelujohtajien haku on avattu. Palvelukokonaisuuksista vastaavien valmistelujohtajien tehtäväalueet ovat lapset, nuoret ja perheet, aikuiset sekä ikääntyneet. Hakuilmoitukset löytyvät Kuntarekry-järjestelmästä. Hakuaika päättyy 20.10.2021.
  Hyvinvointialueen päätöksenteko
 • Ei yhtä vaan yhteisiä ratkaisuja asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnassa 14.9.2021
  Sote-tiedonhallinnan yhteistyö vaatii onnistuakseen sidosryhmien jatkuvaa vuoropuhelua. Osaltaan tätä yhteistyötä tukee    sosiaali- ja terveysministeriön perustama valtakunnallinen sote-tiedonhallinnan yhteistyöryhmä, jonka jäseniä ovat hyvinvointialueiden vastuuvalmistelijat sekä keskeiset kansalliset toimeenpanevat viranomaiset, sote-yrityskentän edustajat ja muut sidosryhmät.
  Lue lisää
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 27.8.2021
  Väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous pidettiin 27.8.2021. Lue lisää: Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ja tehtävät.
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on nimetty 23.8.2021.
  Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.
  Lue lisää:
  https://www.lohja.fi/ajankohtaiset/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-valiaikainen-valmistelutoimielin-on-nimetty-23-8-2021/
 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentaminen alkaa – kuntien hyvä yhteistyö tiivistyy.
  Eduskunta on hyväksynyt lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021.
  Lue lisää: https://www.lohja.fi/ajankohtaiset/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-rakentaminen-alkaa-kuntien-hyva-yhteistyo-tiivistyy/
 

Aiheeseen liittyvää: