Yleinen oikeusapu Rikos- ja riita-asioiden sovittelu


Yleinen oikeusapu
Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella. Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen ja elatusvelvollisuuden eli käyttövarojen perusteella. Hakijan käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hakija oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan.

Oikeusapuun oikeutettuja palvelee Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto:

https://oikeus.fi/oikeusapu/lansi-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index.html
Lohjan kaupungilla ei ole omaa oikeusapupalvelua.


Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on puolueeton, vapaaehtoinen ja maksuton palvelu. Siinä rikoksen tai riidan osapuolet voivat käsitellä uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä.

Kalliolan Setlementti vastaa Länsi-Uudenmaan rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluista.

https://www.kalliola.fi/vapaaehtoistyo/sovittelupalvelut/

lisätietoja:

Sovittelu on mahdollisuus
Medling är en möjlighet

THL:n sovittelusivusto: https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu

 

Aiheeseen liittyvää: