Ikkalan kyläilta 26.9.2023

Hyvinvointia yhdessä -kyläilta järjestettiin ensimmäisenä Ikkalassa 26.9.2023. Kyläillassa esiteltiin asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa ja osallistettiin kyläläiset pohtimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja kyläkoulun lakkauttamisen vaikutuksia arkeen ja elämään. Tilaisuudessa nousivat esille lähidemokratian mahdollisuudet vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin sekä se, että moni asia, joka on luvattu selvittää, odottaa vielä vastausta. Alta löydät yhteenvetona kyläläisten vastauksia kysymyksiin, joita heille esitettiin.

Mihin yhteisiin asioihin olet voinut vaikuttaa ja mihin haluat vaikuttaa?

 • Lapsille sisätila ja ohjaus pelaamiseen, sekä ulkokentän kunnosta huolehtiminen ja vuokra
 • Harrastukset tulisi olla helposti löydettävissä, ja harrastuskalenteriin ja Liikuntakeskuksen kalenterin yhteyteen maininnat toisistaan
 • Seniorijumpan vetämismahdollisuus koululla päiväaikaan
 • Kylätalo tai harrastetila kyläyhdistykselle, ”pikkukoulu” kylätilana
 • Kotojärven luontopolun ylläpitämiseen kaupungin tuki
 • Parannettavat liikenneyhteydet
 • Koulukyydit kuntarajan yli Ikkalasta Karkkilaan
 • Kohtuulliset tilavuokrat reuna-alueilla
 • Aikataulua tilojen maksujen alentamiseksi kaivataan
 • Nuorisotila ja kuuleva aikuinen nuorille
 • Harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille Ikkalaan
 • Pusulan nuorisotila avoimeksi joka ilta
 • Sujuvaa arkea ja hyvinvointia kaivataan
 • Reuna-alueiden hyvinvointi huomioitava
 • Liikuntareseptin mahdollistaminen alueella
 • Rausjärven leirikeskuksen myyminen askarruttaa

Mikä on paras kanava vaikuttaa? Mitä vaikuttamisen kanavia toivoisit lisää?

 • Aluetoimikunnat ovat erinomainen väline asukkaiden ja päättäjien/viranhaltijoiden väliseen vuorovaikutukseen, ja ne tuovat mukanaan valmiin verkoston.
 • Kyläyhdistyksen rooli on avainasemassa kylän vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä. Kyläyhdistys toimii paikkana, jossa asukkaat voivat aktiivisesti osallistua kylänsä kehittämiseen ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen.
 • Yhteiset tapahtumat, ideapajat ja kasvotusten käytävät keskustelut tarjoavat mahdollisuuden kyläläisille jakaa ideoitaan, huoliaan ja tarpeitaan. Teemaillat ja asukasraadit voivat toimia foorumeina, joissa asukkaat voivat esittää ideoitaan ja näkemyksiään kylän kehittämiseksi. Näiden tilaisuuksien avulla kyläläiset voivat tuntea, että heidän äänensä kuullaan ja heidän mielipiteillään on merkitystä.
 • Kyläiltojen järjestäminen vaikuttamiskanavana saa kiitosta.
 • Kyläyhdistykset toimivat tiedonvälittäjinä ja tuovat yhteen paikalliset asukkaat ja päättäjät/viranhaltijat
 • Alueen Facebook-ryhmät tarjoavat foorumin tiedonjakoon ja keskusteluun paikallisista asioista
 • Ilmaisjakelutiedotteet ja esitteet voivat saavuttaa myös ne kyläläiset, jotka eivät käytä internetiä eivätkä tilaa lehteä
 • Kaupungin verkkosivuilla voisi olla osio, jossa asukkaat voivat esittää näkemyksiään ja korjausehdotuksiaan, mikä mahdollistaa osallistumisen kaupungin toimintaan
 • Apuomenan kaltaista digiapua antavaa alustaa kaivataan auttamaan asukkaita digitaalisten palveluiden käytössä ja verkkoalustojen hyödyntämisessä
 • Omaa aktiivisuuteen ja rohkeuteen ilmaista näkemyksiään ja lähteä mukaan toimintaan (esim. harrastusten järjestämiseen kylällä) kannustetaan. Myös kyläläisten yhteistä suuntaa kohti Lohjaa toivotaan.

Mitä vaikutuksia Ikkalan kyläkoulun lakkauttamisella on ollut arkeen ja elämään?

 • Koulun lakkauttaminen johti harrastuspaikkojen katoamiseen, erityisesti liikuntasalin käyttöä, luistelukaukalon jäädyttämisen ja auraamisen jatkoa ja koulun pihan säilymistä kylällä pohditaan
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollisuudet kylällä ovat vähentyneet
 • Kylän sosiaaliset tapahtumat ovat vähentyneet ilman koulun tiloja, vanhempaintoimikunta järjesti lapsille ja nuorille toimintaa ja tapahtumia koululla (mm. peli-illat)
 • Koulun lakkauttaminen on heikentänyt kylän yhteisöllisyyttä, ja monet kokevat, että kylän ”sydän” on sammunut
 • Uudessa koulussa on kohdattu kiusaamista
 • Koulun tilojen puuttuessa paikka kokoontua ja järjestää tapahtumia on kadonnut
 • Kyläläiset miettivät, miten entisiä koulutiloja voisi hyödyntää yhteisön hyväksi
 • Lasten koulumatkat pidentyneet
 • Pidemmät matkat ovat rajoittaneet lasten mahdollisuuksia tavata kavereitaan
 • Koulun pihan kadotessa lähin ”leikkipuisto” kaukana
 

Aiheeseen liittyvää: