Sisäilmaoireilu – prosessikuvaus Lohjalla

1.    Yhteydenotto – ohjaaminen kouluterveydenhoitajan vastaanotolle

 • Lapsen hyvinvoinnissa huomataan muutos. Lapsi voi huonosti tai poissaoloja on kertynyt paljon.
 • Lapsi ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle, jossa lapsi voi kertoa kuulumiset vointiinsa liittyen. Terveydenhoitaja on yhteydessä myös huoltajiin.
 • Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen ja arvioi terveydentilaa
  à Huomioidaan lapsen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen toimintakyky
 • Kouluterveydenhoitaja konsultoi tarpeen mukaan koululääkäriä lapsen oireista
 • Kouluterveydenhoitaja ilmoittaa huoltajalle tarvittavista jatkotoimenpiteistä tai huoltaja saa sovittaessa lääkäriltä toimintaohjeet tekstiviestillä.
 • Huoltajien mahdolliset viestit kopioidaan potilaskertomukseen tai tulostetaan oppilaan terveyskansioon. Kansioon tallennetut tulosteet hävitetään tietoturvallisesti vuosi perusopetuksen päättymisestä.
 • Wilmaa ei käytetä terveydentilaa koskevissa asioissa kommunikaatiovälineenä. Jos huoltaja aloittaa Wilmassa keskustelun arkaluontoisista terveysasioista, terveydenhoitaja on huoltajaan puhelimitse yhteydessä, hänellä ei ole lupa vastata Wilman viestiin kirjallisesti terveydentilaa koskevissa asioissa, koska Wilma ei ole potilastyössä tietoturvallinen järjestelmä.

2.     Epäily sisäilmaoireilusta

 • Kouluterveydenhoitaja kartoittaa lapsen tilanteen (oirekartoitus) ja kirjaa tiedot potilaskertomusjärjestelmään.

Oireita, joita huono sisäilma voi aiheuttaa:

 • Silmien kutina, punoitus, hiekantunne silmissä
 • Nuha, tukkoinen nenä, käheä ääni, yskä
 • Päänsärky, väsymys, keskittymisen vaikeus
 • Joillekin voi tulla muitakin oireita, kuten lämmönnousua, huimausta, särkyjä, ihottumia, erilaisia vatsaoireita tai tavallista enemmän poskiontelo- ja korvatulehduksia. Jotkut voi sairastua astmaan.
 • Huomioitavaa! Oireet ovat usein hyvin epäspesifejä ja tavallisia myös muissa tilanteissa.

Epäillessään sisäilmasta aiheutuvaa oireilua terveydenhoitaja tekee vastaanotolla lapsen kanssa oirekartoituksen. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja antaa oppilaalle kotona täytettävän oirepäiväkirjan. Oirepäiväkirjan seurantajakso on yksilöllinen. Normaalisti seurantajakso on vähintään kaksi viikkoa.

 • Lapsi palauttaa oirepäiväkirjan kouluterveydenhoitajalle.
 • Kouluterveydenhoitaja kirjaa päiväkirjan tiedot potilaskertomusjärjestelmään.
 • Oirekartoituksen ja oirepäiväkirjan perusteella kouluterveydenhoitaja konsultoi koululääkäriä/varataan aika koululääkärille
 • Terveydenhoitaja viestittää oireilevien määrän osastonhoitajalle, joka vie tiedon sisäilmatyöryhmään. Oppilaiden henkilötietoja ei välitetä sisäilmatyöryhmälle.
 • Sisäilmatyöryhmä esittää mahdollisen oirekyselyn tekemisestä koululla.

Sisäilmaoireilusta pidetään kouluterveydenhuollossa koulukohtaista rekisteriä, jota säilytetään tietosuojatussa sähköisessä kansiossa. Oppilaasta kootaan seuraavat tiedot: nimi, luokka, oireet, ajankohta, tilat jossa reagoi, jatkotoimenpiteet ja suunnitelma.

Vinkkejä vanhemmalle:

·         Oirepäiväkirja sijoitetaan näkyvälle paikalle, jotta lapsi oppii käyttämään sitä itsenäisesti

·         Huomioi lapsen kokonaishyvinvointi! Unen määrä, ruokailujen säännöllisyys, ulkoilu ja median käyttö

·         Ilmoita tieto koululle oireseurantaa varten, jos lasta seurataan yksityisessä terveydenhuollossa

·         Huomioi sisäilmaongelmien mahdollisuus kotona

3.    Jatkosuunnitelman teko ja lapsen tilanteen seuranta

 • Koululääkäri tekee jatkosuunnitelman lapsen terveydentilan suhteen. Hän arvioi onko tilanne koululääkärin hoidettavissa vai tarvitaanko lähete erikoislääkärille
 • Sovitaan yhteistyössä lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä järjestelyistä.
 • Lapsen vointia seurataan ja muutoksista ilmoitetaan aina terveydenhoitajalle. Oirepäiväkirjan käyttö uusitaan, mikäli tarpeellista.

Lisätietoa aiheesta:

Hengitysliitto: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma
Kansallinen sisäilma ja terveysohjelma 2018-2028: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-sisailma-ja-terveys-ohjelma-2018-2028
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas https://www.kaypahoito.fi/hoi50111
Ratkaistaan yhdessä -hanke:
https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-oireilevat-ja-sairastavat/ratkaistaan-yhdessa
Sisäilmayhdistys: https://www.sisailmayhdistys.fi/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL): https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma
Terveet tilat 2028 -ohjelma: https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK008:00/2018

 

Aiheeseen liittyvää: