Stadsstrategi 2023–2030

Lojos nya stadsstrategi godkändes vid stadsfullmäktiges sammanträde den 14 december 2022. Utgångspunkten för utarbetandet av strategin var att bearbeta Lojos gällande strategi till en tät helhet som stödjer Lojo stads tillväxt och utveckling. Den nya strategin innehåller stadens gemensamma strategiska mål på vilka sektorerna/resultatområdena bygger sina egna konkreta mål på. Ur de här målen härleds i sin tur årligen verksamhetsmålen i budgeten. I utarbetandet av strategin delaktiggjordes utöver stadsledningen och förtroendevalda även personalen, kommuninvånarna och övriga intressegrupper.

Åtgärdsplan (suomeksi)

 

Related to the subject: