Parkering på privat område

Parkering på privat område är förbjudet utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Bestämmelserna om parkering på det privata området har framställts på ett lättupptäckt sätt.

Därmed berättigar inte parkeringstillstånd för rörelsehindrade, veterantillstånd och parkeringsnummer för företag eller anställda till parkering på privat område, utan där ska bestämmelserna för området i fråga iakttas.

 

Related to the subject: