Parkering på privat område

Parkering på privat område är förbjudet utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Bestämmelserna om parkering på det privata området ska framställas på ett lättupptäckt sätt.

Därmed berättigar inte parkeringstillstånd för handikappade, veterantillstånd och parkeringsnummer för företag eller anställda till parkering på privat område, utan där ska bestämmelserna för området i fråga iakttas.