Aktuellt Lojo miljöhälsotjänster

Livsmedelverkets information 19.8.2019:

Den elektroniska tjänsten för registrering av djurhållningsplatser för hästar har öppnats

Livsmedelsverket öppnade i juni en elektronisk tjänst i vilken hållare av hästdjur kan anmäla sina egna uppgifter och uppgifterna om hästdjurens djurhållningsplatser till registret. Inloggning sker med bankkoder på adressen https://epr.ruokavirasto.fi.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) föreskrivs om anmälningsskyldigheten som gäller djurhållare och djurhållningsplatser. Anmälningsskyldigheten gäller även dem som håller en enskild häst, ponny, åsna eller korsningar av dessa. Anmälningarna ska göras före 31.12.2020.

Då du använder den elektroniska ärendehanteringen behövs ingen skild anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur enligt djurskyddslagen, utan uppgiften går på samma gång vidare till regionförvaltningsverket.

Istället för elektronisk ärendehantering är det också möjligt att fylla i en blankett och vidarebefordra den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och regionförvaltningsverket. Djurhållare som använder företagsnummer kan tillsvidare inte sköta sina ärenden elektroniskt, utan dessa anmälningar görs fortfarande på blankett.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Registrering av hästdjurhållare och djurhållningsplatser

Djurhållarregistret

Anmälningspliktig djurhållning

Mer information:

Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355

_________________________________________________________________________

17.6.2019

Vid Moisio badstrand rekommenderas att inte simma

EU-klassificeringen av badvattnet vid Moisio badstrand har sjunkit till dålig. Kontrollundersökningsresultaten har överskridit åtgärdsgränsen för badvatten två påföljande år. När klassifikationen av kvaliteten är dålig, rekommenderas det att inte simma i vattnet.

________________________________________________________________________

31.5.2019

Elektronisk tidsbokning för Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärer möjlig från och med 3.6.2019

 Den elektroniska tidsbokningen publiceras den 31.5.

Det är möjligt att boka tid elektroniskt till Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärmottagningar från och med den 3.6.2019. Länk till varje mottagnings elektroniska bokningssystem finns på miljöhälsotjänsternas kontaktsida https://www.lohja.fi/sv/boende-och-miljo/lojos-miljohalsotjanster/veterinarvard/

Tider kan reserveras för vårdåtgärder av sällskapsdjur till Lojo, Pusula, Vichtis och Högfors mottagningar. Alla tider syns inte i bokningskalendern, så om du inte hittar en lämplig tid, måste tiden bokas per telefon.

Om djuret är i behov av brådskande vård, skall man alltid ringa till mottagningen.

Tillägginformation:

Miljöhälsochef Pia Haltiala, t. 044 374 2888 eller pia.haltiala@lohja.fi

________________________________________________________________________

Säkerhetsmärkningen till cigaretter och rulltobak från och med 20.05.2019

I det första skedet ska detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak vara försedda med säkerhetsmärkning från och med 20.5.2019. Produkter som har tillverkats i EU eller importerats till EU före nämnda datum och som inte är försedda med säkerhetsmärkning får omsättas fritt fram till den 20 maj 2020. I praktiken innebär detta att detaljhandelsförpackningar för cigaretter och rulltobak som inte är försedda med säkerhetsmärkning inte längre får säljas från och med 20.5.2020. Tilläggsinformation www.valvira.fi

Tillverkare och importörer ansöker om unika identitetsmärkningar hos en ID-utfärdare som utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Till ID-utfärdaren har utvalts den slovakiska Allexis s.r.o. För de följande fem år utfärdar företaget de identifieringsmärkningar som behövs enligt tobakslagen för tobaksprodukterna som släpps ut på marknaden i Finland. För mer information om sökning efter identitetsmärkning, besök Allexis webbplats på idissuer.fi

________________________________________________________________________

Ursprungslandet för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfäkött ska anges skriftligen på serveringsplatserna från och med 1.5.2019. Ursprungslandet kan meddelas till exempel på menyn eller på en tavla.

Tilläggsinformation www.ruokavirasto.fi