Avläsning av vattenmätare

Faktureringen för vatten och avlopp bygger på den vattenförbrukning som vattenmätaren på den enskilda fastigheten har uppmätt. Kunderna får årligen ett självavläsningskort. Med hjälp av kortet kan man meddela vattenmätarställningen vid avläsningstidpunkten via den här länken eller genom att posta avläsningskortet ifyllt.

Avläsningstiden för de olika områdena är följande:
Januari – 08150 Lojo, norra området 08200, del av 08700 Lojo och 09220 Sammatti
April – 08700, 08800 Lojo och södra området 08200 Lojo
Juli – 08100 Lojo, 09810 Nummi, 03850 Pusula, 09430 Saukkola och 03810 Ikkala
Oktober – 08350, 08450, 08480, 08500 och 08680 Lojo, 09120 Karislojo

Utjämningsfaktureringen genomförs en gång om året, enligt tidtabellen och områdesindelningen ovan.
Faktureringen som baserar sig på en uppskattning av vattenförbrukningen kan utifrån avläsning av mätarställningen justeras vid behov så att den bättre motsvarar den verkliga förbrukningen. Avläsningsmeddelandet kan då skickas till vesilaitos.asiakaspalvelu@lohja.fi.

Avläsningen av mätarställningen är lagstadgad verksamhet som förpliktas av allmänna leveransvillkor.

 

Related to the subject: