Plan för verksamhetsområde för vattentjänster

Verksamhetsområdet för Lojo vatten- och avloppsverk omfattar verksamhetsområdena för vatten- och avloppsnätet. Verksamhetsområden fastställs enligt bestämmelserna i 2 kap. i lagen om vattentjänster (9.2.2001/119).

Länkar till materialet:

Plan för verksamhetsområdet för vattentjänster Lojo
Plan för verksamhetsområden för vattentjänster Vattenandelslag
Karta över verksamhetsområdet för vattentjänster Lojo
Karta över verksamhetsområden för vattentjänster Sammatti Nummi Saukkola
Karta över verksamhetsområden för vattentjänster Karislojo Pusula Ikkala

Ytterligare information fås av Janne Koivuniemi, tf. vattentjänstchef, tfn 044 045 6824, janne.koivuniemi (a) lohja.fi

 

Related to the subject: